Clicks18
vi.news

Francsi bổ nhiệm một thư ký riêng thứ hai

Đức ông Fabio Salerno, một nhà ngoại giao của Vatican, đã được bổ nhiệm làm thư ký riêng thứ hai của Francis vào ngày 1 tháng Tám.

Salerno đã phục vụ ở Indonesia và Strasbourg. Ông kế vị Đức ông người Ai Cập Yoannis Lahzi. Cho đến nay, Francis đã cho nghỉ hưu ba thư ký riêng. Trong quá khứ, các thư ký giáo hoàng đã giữ công việc của họ trong suốt thời gian một giáo hoàng đạt được ảnh hưởng đáng kể.

Francis đã cẩn thận bao quanh mình với những nhân vật yếu đuối, vô danh, bất tài và thỏa hiệp để bảo vệ quyền lực cá nhân của mình. Không để thư ký cá nhân của mình đạt được bất kỳ sự nổi bật nào là một phần của chiến thuật này.

#newsDspnggzgut