Clicks23
vi.news

Tây Ban Nha: Francis đang tìm kiếm các Giám mục “Ít Bảo thủ hơn”

Hơn 20% các giáo phận Tây Ban Nha hoặc bị bỏ trống (9) hoặc có giám mục đã quá tuổi nghỉ hưu (6).

Theo ElConfidencialDigital.com (ngày 26 tháng 2), Sứ thần phe Francis đã nhận được chỉ dẫn về cách thủ tục trong việc bổ nhiệm các giám mục mới.

Chỉ thị đầu tiên: Các ứng cử viên được đề xuất đến Rome phải có sự “đồng tâm nhất trí” của bốn vị hồng y người Tây Ban Nha đang hoạt động: Omella (Barcelona), Blázquez (Valladolid), Osoro (Madrid), và Cañizares (Valencia).

Cañizares từng là "Bảo thủ" dưới thời Benedict XVI nhưng sẽ đồng ý với mọi ứng viên, ElConfidencialDigital.com viết. Ba người còn lại luôn chống Công giáo.

Chỉ thị thứ hai: Sứ thần phải tìm kiếm những ứng cử viên "ít bảo thủ hơn" - mặc dù trong số 72 giám mục giáo phận ở Tây Ban Nha, chưa đến một số ít là người Công giáo.

Chỉ thị thứ ba: Các ứng cử viên phải phù hợp với hệ tư tưởng của Francis, 82 tuổi, người không phải là bạn của “sự đa dạng”.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsPtuvtocowe