...vidíme a veľmi citlivo vnímame, ako ľudia pracujúci v masmédiách svojou prácou a postojmi dokážu usmerňovať až meniť ľudské názory, túžby, chovanie, postoje, a dokonca i myslenie ľudí. Je len na nich, či tento dar mediálnej moci využijú v prospech dobra alebo zneužijú v prospech zla.

#médiá #manipulácia #pravda #správy #masmédiá #vplyv #moc #sociálnesiete

Médiá v službách dobra alebo v područí zla?

Každoročne v 7. veľkonočnú nedeľu - nedeľu pred zoslaním Ducha Svätého - pápež i biskupi na odporúčanie Druhého vatikánskeho koncilu vyzývajú ľud k …