Clicks258
BN
1

Nowa książka bp. Tadeusza Pikusa o ekumenizmie

Nakładem Wydawnictwa Pastoralnego w Warszawie ukazała się nowa książka biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa na temat ekumenizmu pt. „Pojednajcie się z Bogiem”.
Publikacja jest studium ekumenizmu, poświęconym także tematyce rozumienia jedności człowieka z Bogiem, misji jednoczącej Chrystusa i Ducha Świętego oraz Kościoła w aspekcie doktrynalnym, jak również ekumenicznym poczynaniom w odniesieniu do różnych wspólnot i dialogu z nimi. Autor pokazuje w niej uwarunkowania dialogu oraz różne definicje koncepcji jedności chrześcijan, wypracowane z udziałem członków innych wyznań.
„Podział wśród chrześcijan jest widoczny i stanowi problem nie tylko dla wyznawców tej religii, lecz także dla całego rodzaju ludzkiego. Przytoczone w tytule książki słowa Pawła apostoła: „Pojednajcie się z Bogiem!" (2 Kor 5,20) dotykają wprost problemu podziału” – wyjaśnia we wstępie bp Pikus.
Jak dodaje, zachęta, wyrażona w formie nakazu, „zapewne wywoła u czytelnika podstawowe pytania: Dlaczego i w jakim celu mamy pojednać się z Bogiem? Co stoi u podstaw do podjęcia takiej decyzji i czemu miałoby to służyć?”. I to właśnie - szukanie odpowiedzi na pytanie o powód i cel pojednania się z Bogiem oraz poszukiwanie drogi do jego osiągnięcia – jest, jego zdaniem, głównym zagadnieniem publikacji.
Bp Pikus przedstawia w książce kolejne etapy drogi ku jedności człowieka z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą według nauczania Kościoła katolickiego. Zawarty w publikacji wątek ekumeniczny wpisuje się w szeroki kontekst biblijnej i kościelnej historii zbawienia. Sposób takiego przedstawienia pozwala łatwiej rozeznać, czym jest ekumenizm oraz jaką gra rolę i jakie ma znaczenie dla wypełnienia planów Boga względem człowieka. Taka myśl jest obecna również u wielu chrześcijan różnych wyznań i prowadzi do szukania odpowiedzi na pytanie: co czynić, by nastała na ziemi pełna i widzialna jedność Kościoła oraz jaki powinien być jej kształt – uważa autor.
Bp Tadeusz Pikus od wielu lat zajmuje się naukowo teologią ekumeniczną. Do niedawna był z ramienia Konferencji Episkopatu Polski współprzewodniczącym Bilateralnego Zespołu Katolicko – Prawosławnego.
Z wyznawcami prawosławia, ich liturgią i pobożnością stykał się podczas swej pracy w Moskwie i innych częściach Rosji, w tym także na teologicznych seminariach prawosławnych w Instytucie Świętego Andrzeja Apostoła oraz w ramach pracy naukowej nad twórczością Aleksandra Mienia, zamordowanego w 1990 r. prawosławnego kapłana, filozofa i teologa.
BN
Nakładem Wydawnictwa Pastoralnego w Warszawie ukazała się nowa książka biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa na temat ekumenizmu pt. „Pojednajcie się z Bogiem”.
Publikacja jest studium ekumenizmu, poświęconym także tematyce rozumienia jedności człowieka z Bogiem, misji jednoczącej Chrystusa i Ducha Świętego oraz Kościoła w aspekcie doktrynalnym, jak również ekumenicznym poczynaniom w …More
Nakładem Wydawnictwa Pastoralnego w Warszawie ukazała się nowa książka biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa na temat ekumenizmu pt. „Pojednajcie się z Bogiem”.
Publikacja jest studium ekumenizmu, poświęconym także tematyce rozumienia jedności człowieka z Bogiem, misji jednoczącej Chrystusa i Ducha Świętego oraz Kościoła w aspekcie doktrynalnym, jak również ekumenicznym poczynaniom w odniesieniu do różnych wspólnot i dialogu z nimi. Autor pokazuje w niej uwarunkowania dialogu oraz różne definicje koncepcji jedności chrześcijan, wypracowane z udziałem członków innych wyznań.
„Podział wśród chrześcijan jest widoczny i stanowi problem nie tylko dla wyznawców tej religii, lecz także dla całego rodzaju ludzkiego. Przytoczone w tytule książki słowa Pawła apostoła: „Pojednajcie się z Bogiem!" (2 Kor 5,20) dotykają wprost problemu podziału” – wyjaśnia we wstępie bp Pikus.
Jak dodaje, zachęta, wyrażona w formie nakazu, „zapewne wywoła u czytelnika podstawowe pytania: Dlaczego i w jakim celu mamy pojednać się z Bogiem? Co stoi u podstaw do podjęcia takiej decyzji i czemu miałoby to służyć?”. I to właśnie - szukanie odpowiedzi na pytanie o powód i cel pojednania się z Bogiem oraz poszukiwanie drogi do jego osiągnięcia – jest, jego zdaniem, głównym zagadnieniem publikacji.
Bp Pikus przedstawia w książce kolejne etapy drogi ku jedności człowieka z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą według nauczania Kościoła katolickiego. Zawarty w publikacji wątek ekumeniczny wpisuje się w szeroki kontekst biblijnej i kościelnej historii zbawienia. Sposób takiego przedstawienia pozwala łatwiej rozeznać, czym jest ekumenizm oraz jaką gra rolę i jakie ma znaczenie dla wypełnienia planów Boga względem człowieka. Taka myśl jest obecna również u wielu chrześcijan różnych wyznań i prowadzi do szukania odpowiedzi na pytanie: co czynić, by nastała na ziemi pełna i widzialna jedność Kościoła oraz jaki powinien być jej kształt – uważa autor.
Bp Tadeusz Pikus od wielu lat zajmuje się naukowo teologią ekumeniczną. Do niedawna był z ramienia Konferencji Episkopatu Polski współprzewodniczącym Bilateralnego Zespołu Katolicko – Prawosławnego.
Z wyznawcami prawosławia, ich liturgią i pobożnością stykał się podczas swej pracy w Moskwie i innych częściach Rosji, w tym także na teologicznych seminariach prawosławnych w Instytucie Świętego Andrzeja Apostoła oraz w ramach pracy naukowej nad twórczością Aleksandra Mienia, zamordowanego w 1990 r. prawosławnego kapłana, filozofa i teologa.