Clicks966
csk.news
14

Od svätého prijímania k prijímania korony (obrázky)

Farnosť Svätej rodiny v Stowe v štáte Ohio si zakúpila plastový štít so štrbinou, cez ktorú sa distribuuje sv. prijímanie počas korony (obrázok článku).

Ďalšie obrázky rozdávania sv. prijímania počas korony:

• Taliansky štandard pre distribúciu sv. prijímania sú jednorázové plastové rukavice.

• Kolínsky kardinál Woelki rozdáva sv. prijímanie za plastovou stenou.

• Samoobslužná služba sv. prijímania biskupa Kohlgrafa z Mainz v plastových boxoch.

• Nemecká farnosť podáva sv. prijímanie na porcelánových tanieroch.

• Biskupi z celého sveta odporúčajú podávanie sv. prijímania s použitím klieští na cukor alebo pinzetou.

#newsRdzlttvxeo

Barbarin
Hoki- hooki, srdce lháře se Kristu neotevírá. Notoričtí lháři mají ve svých srdcích Satana.

Hoki- hooki: Nemáme bezpodmínečně kopírovat styl stravování prvních křesťanů, to bychom také mohli ležet opření o loket na lůžkách ve stylu římských občanů. Máme ale přijímat Kristovo Tělo tak, aby naše srdce bylo dostatečně otevřeno k Jeho milosti
ľubica
b8111
ľubica: Děkuji za materiály k prostudování. Přesto mám dotaz, když tak chceme vše poctivě dodržovat, proč jako jednotlivci se nedržíme očistného obřadu "umývání nohou"? Tento obřad rovněž ustanovil Kristus a váže se na něj blahoslavenství.J13/1-17 Interpretace, že se to týká pouze apoštolů, co by zástupců dnešních biskupů, podle mě asi neobstojí. I večeře se nevztahuje pouze na ně, ale na …More
ľubica: Děkuji za materiály k prostudování. Přesto mám dotaz, když tak chceme vše poctivě dodržovat, proč jako jednotlivci se nedržíme očistného obřadu "umývání nohou"? Tento obřad rovněž ustanovil Kristus a váže se na něj blahoslavenství.J13/1-17 Interpretace, že se to týká pouze apoštolů, co by zástupců dnešních biskupů, podle mě asi neobstojí. I večeře se nevztahuje pouze na ně, ale na všechny...… Ježíš tímto obřadem chtěl obmýt naše srdce, zbavit je odcizení, žárlivosti a pýchy. To bylo mnohem důležitější, než pouhé obmytí zaprášených nohou. Služba, kterou Petr odmítal, byla symbolem hlubšího očištění, vedoucí k pokoře, ponížení a zároveň poslušnosti, které jsou součásti opravdové lásky.
ľubica
Trojjediný Boh je permanentne urážaný neverou hierarchie nasiaknutej slobodomurarstvom, ktorá si s Nasjv. Sviatostou robi čo chce, presne ako za čias Krista Pána: posmievanie, zakrývanie tváre, bitie po tvári, pluvance, zauchá od hierarchie.... Ukrižuj od hierachie!
Veroniky, kdeže ste?
A vy Simonovia. kde...?
Matka a Ján a verné ženy sprevádzajúce nášho Pána cestou na Kalváriu.....
Nikto sa HO …More
Trojjediný Boh je permanentne urážaný neverou hierarchie nasiaknutej slobodomurarstvom, ktorá si s Nasjv. Sviatostou robi čo chce, presne ako za čias Krista Pána: posmievanie, zakrývanie tváre, bitie po tvári, pluvance, zauchá od hierarchie.... Ukrižuj od hierachie!
Veroniky, kdeže ste?
A vy Simonovia. kde...?
Matka a Ján a verné ženy sprevádzajúce nášho Pána cestou na Kalváriu.....
Nikto sa HO nezastal? Nikto HO nebránil?
... ale áno.... týchto 2722...
"Synovská prosba biskupom: nepodávajte Eucharistiu do rúk!"
aj autori týchto článkov:
Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedev

Apologetika prijímania Sviatosti Oltárnej do úst

Petícia proti prijímaniu do rúk
a videa:
Biskup Schneider o správnom prijímaní Eucharistie, príhovor v slovenčine,
hoci zdrojom vynikajuci katolicky web: www.christianitas.sk/biskup-schneide…
b8111
Zajímalo by mě, jak probíhala poslední večeře Páně ve skutečnosti. Pochybuji o tom, že Kristus dával malé kousky chleba do úst apoštolům. A jistě svého Pána v tomto následovali i první apoštolové. Opět se zde tlačí na tradici, skutkaření a podstata mnohým uniká...…. Zaměřujeme se na to, co po nás Bůh ani nechce.
ľubica
b8111
od bl. Márie z Agredy ohľadne prvej svätej omše vo Večeradle a o prvom SP u apoštolov, zvlášť u zradcu Judáša/ zdroj Mystické mesto Božie III. diel, 9 kap.,od bodu 478
MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ - Svazek III. – PROBODENÍ
------
478. Túto modlitbu Kristus, náš Vykupiteľ, vykonal v prítomnosti apoštolov, ale iba v duchu,
bez akéhokoľvek vonkajšieho prejavu. Najblahoslavenejšia Matka, ktorá Ho …More
b8111
od bl. Márie z Agredy ohľadne prvej svätej omše vo Večeradle a o prvom SP u apoštolov, zvlášť u zradcu Judáša/ zdroj Mystické mesto Božie III. diel, 9 kap.,od bodu 478
MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ - Svazek III. – PROBODENÍ
------
478. Túto modlitbu Kristus, náš Vykupiteľ, vykonal v prítomnosti apoštolov, ale iba v duchu,
bez akéhokoľvek vonkajšieho prejavu. Najblahoslavenejšia Matka, ktorá Ho zo svojho úkrytu
pozorovala a nasledovala, ako Jeho Matka, padla na tvár a predkladala večnému Otcovi tie isté
prosby, ako Jej Syn. Hoci Ona nemohla nič pridať k zásluhám a skutkom svojho božského Syna,
predsa, ako pri iných príležitostiach, ako Jeho pomocníčka spojila svoje prosby s Jeho prosbami,
aby tým svojím verným spoločenstvom pohla večného Otca k väčšiemu milosrdenstvu. A večný
Otec zhliadol na Nich a milostivo prijal modlitby Syna i Matky vysielané za spásu ľudí. Okrem
modlitieb Jej zveril Jej božský Syn na starosť ešte iné diela. Aby sa dalo porozumieť, čo to bolo,
musíme si pripomenúť (ako som spomenula v predchádzajúcej kapitole), že keď Pán umýval
apoštolom nohy, Lucifer bol prítomný vo večeradle, lebo bol prinútený ostať a pozorovať Kristove skutky vo večeradle, a hneď prefíkane počítal, že niektoré veľké požehnania sú určené pre apoštolov. Hoci drak cítil, že jeho sila je oveľa zmenšená a že proti Vykupiteľovi nič neznamená, predsa vo svojej neskrotnej zúrivosti a pýche snažil sa vypátrať tieto tajomstvá, aby mohol osnovať budúce zlomyseľné plány. Veľká Pani však poznala tieto Luciferove zámery a vedela, že ich zmarenie bolo ponechané Jej. Preto horiac horlivosťou a láskou pre Najvyššieho, ako zvrchovaná Kráľovná rozkázala drakovi i všetkým jeho hordám, aby opustili večeradlo a zostúpili do priepastí pekelných.

479. Aby to mohla previesť, rameno Všemohúceho dalo blahoslavenej Panne novú moc,
ktorej odbojný Lucifer ani všetky jeho zástupy nemohli odolať. Boli zvrhnutí do pekelných
priepastí, kde museli zostať, kým im nebolo dovolené opäť výjsť, aby boli svedkami umučenia a
smrti Spasiteľa a boli konečne presvedčení, že Kristus je Mesiášom a Vykupiteľom, pravým Bohom i človekom.
Aby mi bolo dobre porozumené opakujem, že Lucifer a jeho diabli boli prítomní pri
večeri predpísanej zákonom i pri umývaní nôh a tiež neskoršie pri celom umučení Krista, ale neboli prítomní pri ustanovení svätej Eucharistie, ani keď učeníci prijímali.
Potom bola veľká Kráľovná pozdvihnutá na vysoký stupeň nazerania na tajomstvá, ktoré teraz mali byť vykonané a svätí anjeli spievali Jej ako druhej udatnej Judite, k tomuto slávnemu víťazstvu nad drakom. V tom čase Kristus, náš Pán, vzdával večnému Otcovi vznešené vďaky a chvály za požehnania, ktoré udelil ľudskému pokoleniu na Jeho prosbu.
......................
488. Iný veľmi podivuhodný zázrak sa stal, keď svätí apoštoli prijímali najsvätejšiu Sviatosť.
Vierolomný, zradný Judáš, keď počul rozkaz svojho Majstra, aby prijali svätú Eucharistiu, vo svojej nevere sa rozhodol, že ju nezje, ale ak bude môcť nepozorovane ukryť najsvätejšie Telo, že Ho prinesie kňazom a farizejom, aby im poskytol možnosť obviniť Ježiša, keď im ukáže, čo nazýval svojím Telom; lebo ak sa mu nepodarí toto, že potom urobí niečo iné zlé s božskou Sviatosťou.
Pani a Kráľovná neba, ktorá v jasnom nazeraní pozorovala a poznávala všetky vonkajšie a vnútorné účinky, ktoré spôsobilo u apoštolov sväté prijímanie, videla tiež hriešne úmysly zatvrdnutého Judáša. V Jej najčistejšom Srdci sa pozdvihla všetka horlivosť pre česť a slávu Jej Pána, ktorú mala ako Jeho Matka, Nevesta a Dcéra. Poznávajúc, že je to vôľa Božia, aby použila svoju moc ako Matka a Kráľovná, prikázala svätým anjelom, aby vyňali z Judášových úst konsekrované čiastky ako Chleba tak aj Vína a vrátili ich tam, odkiaľ boli vzaté.
Plným právom Jej patrilo, aby pri tejto príležitosti chránila česť svojho božského Syna a zabránila Judášovi, aby spôsobil Kristu Pánu takú
hanebnú potupu. Svätí anjeli poslúchli svoju Kráľovnú a keď prišiel rad na Judáša, aby prijímal, vyňali konsekrované čiastky z jeho úst, očistili ich od styku s Judášom, najhorším človekom zo všetkých ľudí a vrátili ich na pôvodné miesta bez toho, aby to apoštoli spozorovali.
Tak Pán až do konca chránil česť svojho zlomyseľného a zatvrdilého apoštola. Toto všetko anjeli vykonali zaniekoľko okamihov a potom sväté prijímanie obdržali ďalší apoštoli, lebo Judáš nebol ani prvý, ani posledný z prijímajúcich. Po prijímaní náš Spasiteľ vzdal večnému Otcovi vďaky a tým ukončil zákonom predpísanú sviatostnú večeru, aby započal tajomstvo svojho umučenia, o ktorom budem hovoriť v nasledujúcich kapitolách. Kráľovná neba sledovala všetko plná obdivu a radostnými chválami velebila Najvyššieho.
One more comment from ľubica
ľubica
kalistratos:Nemáme bezpodmínečně kopírovat styl stravování prvních křesťanů, to bychom také mohli ležet opření o loket na lůžkách ve stylu římských občanů. Máme ale přijímat Kristovo Tělo tak, aby naše srdce bylo dostatečně otevřeno k Jeho milosti.
............................................


perfektne ste sa odhalil k.!
vám ide o stravovanie? Vy sa prichádzate stravovať na sv. omšu?

No len …More
kalistratos:Nemáme bezpodmínečně kopírovat styl stravování prvních křesťanů, to bychom také mohli ležet opření o loket na lůžkách ve stylu římských občanů. Máme ale přijímat Kristovo Tělo tak, aby naše srdce bylo dostatečně otevřeno k Jeho milosti.
............................................


perfektne ste sa odhalil k.!
vám ide o stravovanie? Vy sa prichádzate stravovať na sv. omšu?

No len pokračujte v tom vašom stravovaní...len aby ste si nejedol vlastne odsudenie!
.......................
Ste nevzdelaný / hlúpy/, no neviem či je to vlastnou lenivosťou nájsť historické dokumenty alebo to zámerne púšťate, aby ste nainfikoval slabých vo viere...
Dokumenty hovoria jasne: sv. prijímanie sa podávalo vždy priamo do úst


PREHODNOTENIE SVATEHO PRIJÍMANIA "NA RUKU"

Historicko-liturgické poznámky k svätému prijímaniu

DOMINUS EST=
JE TO PÁN online k prečítaniu www.corpus-christi.cz/dominus-est/
PŘÍJÍMÁNÍ NA RUKU – HISTORICKÁ STUDIE
online k prečítaniu
www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
b8111
ľubica:.. Svätí anjeli poslúchli svoju Kráľovnú a keď prišiel rad na Judáša, aby prijímal, vyňali konsekrované čiastky z jeho úst,..../ bl. M. z Agredy /
1- Při vší úctě k Vám, nemohu těmto výrokům důvěřovat. Nikdo lépe neznal Jidáše než Ježíš. Přesto Jidášovi umyl nohy a dal mu při večeři chléb. Do poslední chvíle jej chtěl přivést k pokání a očistě od hříchu. Zároveň nám dává příklad, …More
ľubica:.. Svätí anjeli poslúchli svoju Kráľovnú a keď prišiel rad na Judáša, aby prijímal, vyňali konsekrované čiastky z jeho úst,..../ bl. M. z Agredy /
1- Při vší úctě k Vám, nemohu těmto výrokům důvěřovat. Nikdo lépe neznal Jidáše než Ježíš. Přesto Jidášovi umyl nohy a dal mu při večeři chléb. Do poslední chvíle jej chtěl přivést k pokání a očistě od hříchu. Zároveň nám dává příklad, abychom nikomu nebránili v účasti na večeři Páně. To ovšem nevylučuje, abychom nevarovali před zneužitím večeře Páně, ba právě naopak. Pokud jíme nehodně, sami jsme si odsouzením 1 kor11/27-29.
Marie byla vždy poslušna Krista, nikdy nešla proti němu. Tento výrok dehonestuje, jak Marii, tak hlavně Kristův úmysl.
I dnes mnozí přijímají nehodně a nikdo jim nic nevytahuje z pusy.....
2- Za další, někteří badatelé poukazují na rozpory mezi údaji z života Ježíše Krista ve vizích bl. K. Emerichové a M. z Agredy, k čemu by nemělo docházet. Taky mě zaráží jejich pozdní blahořečení až papežem J. Pavlem II, kterého v dnešní době mnozí neuznávají, co by hlavního propagátora náboženského synkretismu /tedy scestného učení/.
Nakonec dobře víme, jaké panují neshody v církvi okolo výkladu knihy Zjevení ap. Jana, např. v otázce 1000 letého království. Je zde několik " důvěryhodných výkladů" a každý je úplně jinde....
Samson1
Ty seš Kallis blbej jak ti masoni a protestanti, co zanesli do NOM něco o práci a plodu, protože zárověň vnesli do mše modlitbu z Talmudu, který nazývá Pannu Marii nějak jina a ona i Kristus se topí v pekle v rozpálených fekáliích. Mše všech věků, jak ji ustanovil Pius V a Tridentský koncil má Ofertorium, které nenáviděl Luther. Ofertorium - Obětování: Přijmi, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, …More
Ty seš Kallis blbej jak ti masoni a protestanti, co zanesli do NOM něco o práci a plodu, protože zárověň vnesli do mše modlitbu z Talmudu, který nazývá Pannu Marii nějak jina a ona i Kristus se topí v pekle v rozpálených fekáliích. Mše všech věků, jak ji ustanovil Pius V a Tridentský koncil má Ofertorium, které nenáviděl Luther. Ofertorium - Obětování: Přijmi, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, tuto neposkvrněnou oběť, kterou já, nehodný služebník Tvůj, přináším tobě, svému Bohu živému a pravému, za nesčetné hříchy, urážky a nedbalosti své a za všechny přítomné, jakož i za všechny křesťany živé i zemřelé, aby mně i jim prospěla ke spáse pro život věčný. Amen. Potom je obětování kalichy Obětujeme ti, Hospodine, kalich spasení a vzýváme tvou dobrotu, aby se vznesl s příjemnou vůní před tvář božské velebnosti tvé za naši i celého světa spásu amen.
Takže mše není o jídle a pití, ale o oběti a přijímání těla a krve Krista. O zpřítomění, proměnění a reálnou přítomnost Krista v eucharistii.
Jo bez náhubků a v kleče do úst se přijámá tělo Kristovo. Tak blbnou nomáci, modernisti.
Samson1
Jo a tu vidíš přesně rozdíl a ovoce změny liturgie. Půjčil jsem si foto. Mše na oltáři a stole. Rozdíl je patrný.
apredsasatoci
Človek, hotová opica. 😱
ekans
taková je víra modernistů
Peter(skala)
😱 😲 🥺 😭 😫