Clicks28
vi.news

Cuộc gọi nhân từ: Francis gọi cho Hồng y Becciu

Vào buổi tối Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, Francis đã gọi cho Hồng Y Becciu, người đã chuyển ngay thông tin cho một nhà báo.

Becciu nói rằng “suy nghĩ của Đức Thánh Cha rất khác với suy nghĩ của các nhà báo” (HuffingtonPost.it, ngày 30 tháng 11).

Tuy nhiên, Becciu không được phép tham gia vào ngày sắc phong mười ba vị hồng y mới hôm Chủ Nhật.

Hình ảnh: Giovanni Angelo Becciu © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsYbqndutjud