Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
vi.news
32

Cuộc gọi nhân từ: Francis gọi cho Hồng y Becciu

Vào buổi tối Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, Francis đã gọi cho Hồng Y Becciu, người đã chuyển ngay thông tin cho một nhà báo. Becciu nói rằng …