Clicks3
novaetvetera
Msifu Bwana, Ee Yerusalemu; Msifu Mungu wako, Ee Sayuni. Salzburg Bach Choir Hanna Herfurtner, Soprano Joowon Chung, Soprano Andreas Scholl, Countertenor Bach Consort Vienna, conductor Rubén …More
Msifu Bwana, Ee Yerusalemu; Msifu Mungu wako, Ee Sayuni.

Salzburg Bach Choir
Hanna Herfurtner, Soprano
Joowon Chung, Soprano
Andreas Scholl, Countertenor

Bach Consort Vienna, conductor Rubén Dubrovsky
Antonio Vivaldi - Lauda Jerusalem- RV 609

Msifu Bwana, Ee Yerusalemu; Msifu Mungu wako, Ee Sayuni.
Maana ameyakaza mapingo ya malango yako, Amewabariki wanao ndani yako.
Ndiye afanyaye amani mipakani mwako, Akushibishaye kwa unono wa ngano.
Huipeleka amri yake juu ya nchi, Neno lake lapiga mbio sana.
Ndiye atoaye theluji kama sufu, Huimwaga barafu yake kama majivu,
Hutupa mvua ya mawe kama makombo, Mbele ya baridi yake ni nani awezaye kusimama?
Hulituma neno lake na kuviyeyusha, Huuvumisha upepo wake, maji yakatiririka.
Humhubiri Yakobo neno lake, Na Israeli amri zake na hukumu zake.
Hakulitendea taifa lo lote mambo kama hayo, Wala hukumu zake hawakuzijua. Haleluya.
(Ps 147, 12-20)