Páter Pio o omši a Svätom Prijímaní

Evanjelium podľa Matúša 26:26-28 – „...Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: ‘Vezmite, jedzte: toto je moje telo.’ …