WicherJezuska
11.5K
michael81
piękne, jak cudowne są drogi Twoje Panie! Króluj nam Chryste!