Postoj Zboru biskupov ku konferencii Kráčajme spolu. Odmietame, aby sa zo sexuality stávalo politikum …

Postoj Zboru biskupov ku konferencii Kráčajme spolu. Odmietame, aby sa zo sexuality stávalo politikum, zdroj ideologického nátlaku, politického a …
hajaj búvaj ovečky
13 Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. mojabiblia.sk/search/?searchtext=leviticus+20:13
Metod
Nie všetci slovenskí biskupi sú toxickí...