Clicks551

Malachi Martin atya hajszálpontos látlelete 1992-ből

Malachi Martin atya hajszálpontos látlelete 1992-ből:

„Észben kell tartanunk, hogy egy új támadás indult. A támadás rendkívül egyszerű. A kísértés ez: „Csak légy olyan, mint a többi ember. Imádj egy általános istent. Légy jó. Légy könyörületes. Légy emberbarát. Csatlakozz az emberiség többi részéhez az ember földi világának az építésében.”

A hangsúly most az ember földi élőhelyének jobbá tételére esik. Ez az első eset, hogy ez az eszme a klérust a hatalmába kerítette. A püspökök által kiadott dokumentumokat nyájasság jellemzi. A Róma által kiadottakban egy bizonyos lovagiasság és romanticizmus van, aminek semmi köze a megváltáshoz.

Az alapeszme az, hogy munkájával mindenki csatlakozzon az emberiséghez. „Egyesüljünk a többi emberrel, hogy segítsük megoldani az emberiség feladatait.” Ezzel a gondolkodásmóddal az a probléma, hogy az

Egyház célja nem az emberiség gazdasági vagy politikai problémáinak a megoldása
. Az Egyház egyetlen reális diadala és Krisztus által ígért egyetlen győzelme az, hogy amikor az ember meghal, nem a pokolba kerül, hanem vagy a tisztító tűzbe, vagy a mennybe, mert az Egyház közvetítette neki Krisztus kegyelmét.

Tagadhatatlan, hogy a sátán ma könnyen jut be az Egyházba. Nem szándékozom a részletekkel a hallgatók képzeletét és emlékezetét megterhelni, de ezt ki kell mondani: némelyek üdvözölték a sátánt az Egyházban. Lucifer, Krisztus ellensége, Ádám és Éva megkísértője, aki egyedül felelős a pokolba jutott lelkekért, aki gyűlöli a Szent Szüzet, de akinek a sarka szétzúzza majd őt, és akit Krisztus egy lélegzettel elfúj az utolsó napon, sikeresen trónhoz jutott az erődben. Többé ne kívül keressük az ellenséget. Az ellenség most

közöttünk van…”

(Forrás: Malachi Martin - A sötétség birodalma ppek.hu/konyvek/Malachi_Martin_A_sotetseg_birodalma_2.pdf)