Clicks8.7K
csk.news
73

Ide sa Dozadu? Starí Františkáni Pohŕdajú Mladími Veriacimi Kňazmi

František - ktorý zaviedol Cirkev späť ku konfliktom pred päťdesiatimi rokmi, označil „súčasné utrpenie Cirkvi“ za pokušenie ísť „dozadu“.

13. Septembra povedal Slovenským Jezuitom, že „ísť dozadu“ je „ideológia, ktorá kolonizuje mysle“ - nech to znamená čokoľvek (prepis: LaCiviltaCattolica.com, 21. September).

František, prenasledovaný svojou nenávisťou k Rímskej Omši a bez otázky, hovoril o Traditionis Custodes: „Dúfam, že s rozhodnutím zastaviť automatizmus Starovekého Obradu sa môžeme vrátiť k skutočným zámerom Benedikta XVI. A Jána Pavla II.“ - naznačujúc, že zrušenie Benediktovho zámeru bolo v Benediktovom záujme, čím bral svoje obecenstvo za bláznov.

František sa sťažoval, že mladí kňazi po mesiaci vysviacky požadajú svojich biskupov o Rímsku Omšu a kvalifikovali to ako „pohyb dozadu“ - zatiaľ čo v skutočnosti je slávenie Omše Všetkých Vekov veľkým krokom vpred z neporiadku, ktorý tu zanechal sekularizovaný a neúspešný Novus Ordo.

Zopakoval príbeh kardinála, ktorý povedal dvom novo vysväteným kňazom, ktorí ho požiadali o povolenie študovať Latinčinu na slúženie Rímskej Omše, aby namiesto toho študovali Španielčinu alebo Vietnamčinu a slúžili tak miestnym komunitám. Latinská Omša však slúži všetkým národom a všetkým jazykom, na rozdiel od ľudového jazyka Novus Ordo.

František opäť klamal veriacich tým, že rodová ideológia - ktorá je synonymom homosexualizmu - bola „abstraktná“ - nech už to znamená čokoľvek - a „nebezpečná“, ale „nemala nič spoločné s homosexualitou.

O ľuďoch, ktorí sa na neho pozerajú s podozrením, František povedal, že existuje veľký Katolícky televízny kanál, ktorý neváha neustále hovoriť o pápežovi zle: „Osobne si zaslúžim útoky a urážky, pretože som hriešnik, ale Cirkev si ich nezaslúži." Vysvetlil, že nie je schopný prijať kritiku a poučiť sa z nej, a preto sa pustil do klerikov, ktorí o ňom robia „škaredé“ komentáre: „Niekedy strácam trpezlivosť, najmä keď robia závery bez toho, aby vstúpili do skutočného dialógu.”

Ale skutočným problémom „dialógu“ je František, ktorý priznal, že „nechcem vstúpiť do ich sveta myšlienok“ - t.j. viesť s nimi dialóg. „Preto radšej kážem, kážem ...“ Kázanie je monológ.

Obrázok: Vatican Media, #newsOzpdwccart
Hermenegild
Stále platí: Ježiš je Boh ten istý včera, dnes aj zajtra a naveky. Mení sa len svet podľa "módy", čo si práve zmyslí podľa svojho "vodcu-diabla". Dozadu idú tí, ktorí sa vrátili k pohanstvu a cválajú podľa pokynov sveta. Určite nie tí, ktorí sa chcú páčiť Bohu a majú za vzor pre svoj pozemský život životy tisícov svätých minulých storočí. Preto sú a budú podľa svojho Majstra neustále prenasledo…More
Stále platí: Ježiš je Boh ten istý včera, dnes aj zajtra a naveky. Mení sa len svet podľa "módy", čo si práve zmyslí podľa svojho "vodcu-diabla". Dozadu idú tí, ktorí sa vrátili k pohanstvu a cválajú podľa pokynov sveta. Určite nie tí, ktorí sa chcú páčiť Bohu a majú za vzor pre svoj pozemský život životy tisícov svätých minulých storočí. Preto sú a budú podľa svojho Majstra neustále prenasledovaní, žiaľ aj hierarchiou Cirkvi / posolstvo z Lassalette/.
apredsasatoci
Do pšenice bol zasiaty kukol.
Nemohol Boh tomuto zabrániť, keby chcel? Mohol, ale nechcel! Prečo?
Pretože JK bez kríža nevedie k Spase!!!
Hermenegild
Preto celá hierarchia, ktorá počúva svet a teda žije bez kríža, pôjde na večnosti kam?
apredsasatoci
Nie!
Ani hierarchia, ani laici nie sú čistí/necisti!
Všade je pšenica a kukol.
Taký je Boží plán!
Sláva Tebe Bože!!!
Hermenegild
Ale to tvrdíš, že každý má vopred stanovený osud: spasený alebo zatratený.
apredsasatoci
Uf! Kde také niečo tvrdím? Môžeš mi to skopírovať? Ďakujem!
Metod
Veru, usporiadajte to časovo!
dalila
Dajte už dole ten článok. Nemôže to byť usporiadané časovo?
Coburg
Rozhodnutie Pápeža Františka navštíviť Slovensko nebolo náhodné. .- Súhlasím. Ale to je asi tak všetko.
ekans
@Marieta Ria ty si myslíš že když mě zablokuješ že tě Jožín Rážůj spasí? 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Marieta Ria
Nechávala som to... ale stále menovať niekoho satanom a znova tretíkrát... dá sa diskutovať aj normálne, ale keď nie, tak nie, prosím...
viac sa k Tvojim komentom nevyjadrujem - pokiaľ si pamätám, tak si to ani nepraješ od blokujúcich
ekans
si hlůpa hus
dyk
Rozhodnutie Pápeža Františka navštíviť Slovensko nebolo náhodné. Mám pocit, akoby nás chcel navštíviť už dlhší čas, ale čakal na príležitosť a na to, ako to zariadí Boh. Túžil nás navštíviť. Asi vedel od Jána Pavla II., a možno i z nejakých proroctiev, že Slovensko má dôležitú úlohu v rámci svetovích dejín a tak sa prišiel pozrieť na "Dávida" :) čo to je zač a myslím, že nebol až tak celkom …More
Rozhodnutie Pápeža Františka navštíviť Slovensko nebolo náhodné. Mám pocit, akoby nás chcel navštíviť už dlhší čas, ale čakal na príležitosť a na to, ako to zariadí Boh. Túžil nás navštíviť. Asi vedel od Jána Pavla II., a možno i z nejakých proroctiev, že Slovensko má dôležitú úlohu v rámci svetovích dejín a tak sa prišiel pozrieť na "Dávida" :) čo to je zač a myslím, že nebol až tak celkom sklamaný.
...
Tu som dostal toto:

Proroctvá o Poľsku:
(v poľštine)
youtu.be/2p2WWQkKzso
apredsasatoci
Ty vidíš sv. otcovi do hlavy?
Na čo je dobré nám tu vypisovať tvoje predstavy!
Nie podľa tvojich predstáv, ale podľa ovocia ich poznáte!
Freddy Gargamel
"Slovensko má dôležitú úlohu v rámci svetovích dejín"

- možno bude potrestané ako prvé spomedzi národov 🤭 na ňom Boh ukáže, kam vedie odpad od viery a uctievanie zlatého teľaťa?
dyk
Myšlienky pápeža Františka, 7. 9.
"Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na nohách a boku a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára sa za nás akoby vravel: »Otče, toto nech nevyjde nazmar!«".
(Homília z 28. 10. 2013)
Myšlienky pápeža Františka, 8. 9.
Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-…More
Myšlienky pápeža Františka, 7. 9.
"Ježiš je osoba, človek, ktorý má telo ako my, ale oslávené. Ježiš má rany na rukách, na nohách a boku a keď sa za nás prihovára, ukazuje Otcovi túto cenu ospravedlnenia, prihovára sa za nás akoby vravel: »Otče, toto nech nevyjde nazmar!«".
(Homília z 28. 10. 2013)
Myšlienky pápeža Františka, 8. 9.
Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok (Mt 1, 1-16. 18-23)
"Dnes môžeme hľadieť na Pannu Máriu, maličkú, svätú, bez hriechu, čistú, predurčenú, aby sa stala Matkou Božou, a tiež pozrieť na príbeh, ktorý je za nami, taký dlhý, trvajúci storočia, a môžeme sa pýtať: ‚Ako ja kráčam mojím príbehom? Nechám Boha, aby išiel so mnou? Dovolím, aby on kráčal so mnou, alebo chcem ísť sám?"
(Homília z 8. 9. 2014)

Myšlienky pápeža Františka, 9. 9.
"Ak nerobím tieto štyri veci - milovať nepriateľov, robiť dobre nenávistníkom, žehnať tým, čo ma preklínajú a modliť sa za tých, čo ma potupujú - vtedy nie som kresťanom? Nie, si kresťanom, pretože si prijal krst, avšak nežiješ ako kresťan. Žiješ ako pohan, podľa ducha sveta."
(Homília z 13. 9. 2018)
Myšlienky pápeža Františka, 10. 9.
"Kto druhého napomína skutočne bratsky, pociťuje bolesť. Lebo to robí v láske, pravde a v pokore. Napomínať s potešením, to nie je od Boha."
(Homília z 12. 9. 2014)
Myšlienky pápeža Františka, 11. 9.
"Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho základy sú na skale."
(Homília z 5. 12. 2019)
Myšlienky pápeža Františka, 3. 9.
"Evanjelium, to je novinka! Evanjelium, to je oslava! A v plnosti ho možno žiť jedine v radostnom a obnovenom srdci. Nech nám Pán dá milosť takéhoto zachovávania zákona. Aby sme zachovávali zákon, ktorý Ježiš doviedol k plnosti v prikázaní lásky, v prikázaniach vychádzajúcich z blahoslavenstiev."
(Homília z 5. 10. 2014)
Myšlienky pápeža Františka, 4. 9.
Ježiš sa približuje: práve toto priblíženie sa je dôkazom, že ideme správnou cestou. Lebo je to cesta, ktorú si vybral Boh na to, aby nás spasil: blízkosť. Priblížil sa k nám, stal sa človekom."
(Homília z 31. 10. 2014)
Myšlienky pápeža Františka, 5. 9.
"Boh nie je uzavretý sám v sebe, ale sa otvára a komunikuje s ľudstvom. Vo svojom nesmiernom milosrdenstve prekračuje priepasť nekonečného rozdielu medzi ním a nami a prichádza k nám. Pre zrealizovanie tejto komunikácie s človekom sa Boh stáva človekom: nestačí mu hovoriť k nám prostredníctvom Zákona a prorokov, ale stane sa prítomným v osobe svojho Syna, Slovo sa stalo telom."
(Modlitba Anjel Pána, 6. 9. 2015)
Myšlienky pápeža Františka, 6. 9.
Nemožno hovoriť: ‚Dúfam v život, dúfam v Boha', ak nepovieš: ‚Mám nádej v Ježišovi, v Ježišovi Kristovi, jeho živej osobe, ktorá teraz prichádza v Eucharistii, ktorá je prítomná v jeho slove'. To by nebola nádej, ale dobrá nálada, optimizmus..."
(Homília z 9. 9. 2013)
Myšlienky pápeža Františka, 2. 9.
"K nasledovaniu Ježiša nestačia dobré snaženia, potrebné je každodenne počúvať jeho volanie. Len on, ktorý nás pozná a neskonale miluje, nám dá zájsť na hlbinu v mori života."
(Homília z 26. 1. 2020, Nedeľa Božieho slova)
Myšlienky pápeža Františka, 1. 9.
"Treba nasledovať príklad Petrovej svokry, ktorá ihneď po uzdravení začala slúžiť Pánovi aj ostatným hosťom”.
(Modlitba Anjel Pána, 4. 2. 2018)
Myšlienky pápeža Františka, 31. 8.
"To je kresťanská identita: nemať ducha sveta, ten spôsob myslenia, ten spôsob posudzovania... Môžeš mať päť titulov v teológii, ale nemať Ducha Božieho! Možno budeš veľkým teológom, ale nie si kresťanom, pretože nemáš Ducha Božieho! Čo dáva moc, čo ti dá identitu, je Duch Svätý, pomazanie Duchom Svätým."
(Homília zo 2. septembra 2014)
Myšlienky pápeža Františka, 30. 8.
"Je tu riziko, ktoré sa týka všetkých nás: domnievame sa, že o niekom toho vieme veľa, no žiaľ ho nálepkujeme a vytesňujeme na základe našich predsudkov."
(Modlitba Anjel Pána, 4. 7. 2021)
Myšlienky pápeža Františka, 29. 8.
"Život postavený iba na snahe vyťažiť pre seba za každých okolností výhody a prospech na úkor iných, to nevyhnutne vyvoláva vnútornú duchovnú smrť. Veď koľkí sa označujú ako blízki Cirkvi či za priateľov kňazov a biskupov, no v skutočnosti hľadajú iba vlastný prospech. Toto sú tie pokrytectvá, ktoré ničia Cirkev."
(Generálna audiencia 21. augusta 2019)
Myšlienky pápeža Františka, 26. 8.
"Bdieť znamená rozumieť, čo sa deje v mojom srdci. Znamená to zastaviť sa na chvíľu a skúmať svoj život."
(Komentár pápeža Františka na Evanjelium z 13. 10. 2017)
Myšlienky pápeža Františka, 24. 8.
"Veľké sny potrebujú Boha, inak sa stanú klamlivou ilúziou vlastnej všemohúcnosti. Môžeš snívať o veľkých veciach, no spoliehať sa len na seba je nebezpečné... No s Bohom nemaj žiaden strach: vykroč a snívaj o veľkých veciach”.
(Komentár pápeža Františka na Evanjelium z 11. 8. 2018)
Myšlienky pápeža Františka, 23. 8.
"Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti bohatstvo dal Pán, dal ti ho na odovzdanie ďalším, aby si v jeho mene vykonal pre druhých mnoho dobrého."
(Homília z 24. 5. 2018)
Myšlienky pápeža Františka, 22. 8.
"Nič z toho, čo na svete vlastníme, nenasýti náš hlad po večnosti! Veriť v Ježiša znamená: uznať ho za stred a zmysel nášho života."
(Modlitba Anjel Pána, 23. 8. 2015)
Myšlienky pápeža Františka, 19. 8.
"Aj ľuďom na pokraji, ba aj ľuďom spoločensky opovrhnutých a odvrhnutých: aj im Boh ponúka svoju štedrosť."
(Modlitba Anjel Pána 12. 10. 2014)
Myšlienky pápeža Františka, 15. 8.
"Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka."
(Modlitba Anjel Pána 15. 8. 2019)
Myšlienky pápeža Františka, 16. 8.
"Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len vtedy dokážeme odolať vábeniu modiel a zaslepujúcej sile klamných predstáv. Peniaze, pôžitok a úspech nás síce nakrátko fascinujú, no následne sklamú: sľubujú život, no spôsobujú smrť."
(Komentár pápeža Františka na Evanjelium z 11. 10. 2015)
Myšlienky pápeža Františka, 17. 8.
"Pán nevie dávať menej ako všetko. Keď niečo on daruje, daruje seba, daruje všetko”.
(Homília z 28. 2. 2017)
Myšlienky pápeža Františka, 18. 8.
"Nech nám presvätá Panna Mária pomáha, aby sme do nášho života prijali logiku lásky, ktorá nás oslobodí od domýšľavosti, že si zasluhujeme Božiu odmenu, a od vynášania negatívnych súdov nad druhými."
(Modlitba Anjel Pána 24. 9. 2017)
apredsasatoci
Aký je ten náš sv. otec úžasný!
To len zlomyselni a zlí ľudia ho osočujú z pachamamy, pozyvania nájomných vrahov pre Európanov, odporúčania EGT a ďalších ohavnosti!
Dúfam, že Boh mu tieto skvosty nezabudne!
samotarka Boby
Stále píšeš to isté, aj na facebooku ako Jorge Sandová o pachamame Apredsasatočí, tak sa nečuduj, že tvoje fejkove ženské nicky vždy spoznám, Hlina exkresťan
warez
Jediny zapach, ktory vsade citit, ze z vasich druhovatikanskych sraciek. To sa az zaludok dviha. Tie tvoje vyssie obzory su tie prazdne kostoly, seminare, rehole, ludia bez realnej viery, ktorym uz moralka nic nehovori, ktori sa okolo vasej modernej cirkvi este v tych malych percentach pohybuju?
Martina Bohumila Lutherová
..."Zbabělost nás rozdělí a vojáků zlé povely
nám řeknou, že už skončily Ježíšovy zázraky
rozprchnem se ještě dnes rozbije nás doby
blesk, kde křiklavé jsou nápisy, vyděsí nás bodáky.
...Žalmy v horách zazpívám,kde spát mám, to se
nestarám, nálada je vždycky v dur a lidi ty mám
tak rád, letí píseň za písní, zoufalství už netísní,
chci na pastviny zelené, kde Pán je Jahve Pevný Hrad 😇
dyk
Tradicionalisti?
To sú tí, čo nenapredujú, zastavili sa. Koniec. Cirkev ide ďalej, ale oni stagnujú. Sú ako stojaté vody. Zapáchajú.
II. VAT pohol Cirkev k vyšším obzorom, métam ale časť z nej zamrzla, zatuchla.
U.S.C.A.E.
obzory a méty požehnávania sodomitov a modla v chráme Kniežaťa apoštolov veď svätý Atanáz čo by ti to urobilo spraviť kompromis s herézou mal by si kľud a otvoril nové obzory a méty žeby si zaprel vieru to predsa nevadí

z pastoračného koncilu robiť superdogmu ktorá ruší všetky predchádzajúce koncily fakticky robiť DS čiže Boha niekým kto do roku 1965 nič nevedel ináč on si nemôže protirečiť a …More
obzory a méty požehnávania sodomitov a modla v chráme Kniežaťa apoštolov veď svätý Atanáz čo by ti to urobilo spraviť kompromis s herézou mal by si kľud a otvoril nové obzory a méty žeby si zaprel vieru to predsa nevadí

z pastoračného koncilu robiť superdogmu ktorá ruší všetky predchádzajúce koncily fakticky robiť DS čiže Boha niekým kto do roku 1965 nič nevedel ináč on si nemôže protirečiť a od Nicejského po Prvý Vatikánsky si koncily ani neprotirečili skutočne Veriaci Katolík netvrdí že sa stačí vrátiť pred druhý vatikán ale treba ešte slávnostne koncilovo odsúdiť neomodernizmus s anathemou na tých ktorý sa ho budú stále držať a ešte odsúdiť komunizmus vo všetkých odnožiach

zhodené prípravné schémy riešili teda navrhovali riešiť čo bolo treba a bola tam aj iniciatíva na odsúdenie komunizmu lenže to treba ako tak poznať tému ku ktorej sa vyjadrujem však dyk 😊
samotarka Boby
Expolitik a ornitolog hlina to tu monitoruje pod nickom "Apredsasatočí", jeho liberálna svorka za deň stihne odbehnúť nielen Matelka ale aj Babiša...
Takže je úplne jedno, či od nás budú v kostoloch pýtať Občianske preukazy, oni už naše mená a adresy vedia dávno
Metod
Žiaľ, zbabelosť a predposranosť je v móde, kde sú časy mučeníkov.....
apredsasatoci
Neboj! Dočkáme sa aj my!
Metod
Roberto55, moja reč.....
Roberto 55
Treba sa obracat a drzat sa knazov, ktori zostali verni Pravde=Panu Jezisovi a povzbudzovat ich aby nezostali sami. Netreba pocuvat zbabele reci prelatov a zradcov Cirkvi a národa a zit ako sa patri na skutocneho katolika!
Bibiana Červenická
Podobné je to aj na Spiši, kňaz to odôvodnil tým,že je to preto, aby nevznikali problémy, nechápem, aké problémy mal na mysli, problémy robia jedine oni
Metod
Kardinál v bielom je mazaný vsetkými masťami....
ekans
aj s tebou
Metod
Milý ekans, nehnevám sa na ľudí, čo nie sú prebudení....
johanika
V Bratislave sa pred vstupom do kostola musia zapísať všetci prichádzajúci- očkovaní, neočkovaní, všetci... Premýšľam, načo sú im tie zoznamy aj s kontaktom. Čo môžu čakať tí, čo tam chodia a poctivo vypĺňajú požadované údaje? Diabol sa teší, že si vyškolil samoeštébákov... Veľmi sa im čudujem, možno to chápu ako prejav odvahy...Napíšte, čo si o tom myslíte.
Metod
Jedna katastrofa, kde dospela RKC na Slovensku!
majina1
Podľa môjho názoru môžu byť zoznámi mien adresy, dokonca telefónne čísla zneužité, preto do takého kostola nepôjdem, kde toto vyžadujú. Boh si toto nežiada, on nás pozná už v lone matky ma poznal. A títo novodobí sluhovia NWO má nemusia poznať.
samotarka Boby
Treba aj ukázať doklady alebo si môžem vymyslieť akékoľvek meno? Podľa mňa tie zoznamy robia preto, keď nájdu jedného nakazeného na covid, aby mohli dať do karantény všetkých, ktorí na omši boli, respektíve dať všetkých ostatných otestovať
samotarka Boby
Alebo za pár mesiacov tých ľudí oslovia agenti, aby sa dali zaočkovať, a pripomenú im, že ich majú v evidencii ako pravidelných návštevníkov "rizikového infekčneho miesta"
One more comment from samotarka Boby
samotarka Boby
Bola som na svOmši aj na spovedi, nikto nič nepýtal, žiadne meno, nič...
Ale nebudem prezrádzať a udávať, v ktorom kostole som bola
apredsasatoci
Čo povedal pán farár?
Kde sú tvoje zdochnute psiska - titko a bitko?
V nebi, či v ocistci? 😂
Hejhou
díky samotarka Boby
samotarka Boby
Titko a Bilko sú tvoje andulky. Sám si vravel, že nám neostáva nič iné, ako veriť v reinkarnáciu, že sa narodia do nového lepšieho zivota😹🐦
samotarka Boby
Znak šelmy bude až po čipovaní, rytina do ruky, má to dať na trh Moderna, kde okrem vakcíny bude aj OP a preukaz o zdravotnom stave
Peter(skala)
ako sa to vezme, lebo znak šelmy nie je LEN niečo, čo ešte len bude a ešte nie je.... nie je to LEN niečo, čím sa otvorene a verejne bude pýšiť osoba, ktora ju prijme, ale to je AJ to, čomu sa podvolí človek (chtiac-nechtiac), pretože nie každý otrok je otrokom diabla z presvedčenia, že ním aj chce byť. Vid pr.Judáš Iškariotský

Už Panna Mária vysvetlovala Don Gobimu, že znak šelmy má mnohé …More
ako sa to vezme, lebo znak šelmy nie je LEN niečo, čo ešte len bude a ešte nie je.... nie je to LEN niečo, čím sa otvorene a verejne bude pýšiť osoba, ktora ju prijme, ale to je AJ to, čomu sa podvolí človek (chtiac-nechtiac), pretože nie každý otrok je otrokom diabla z presvedčenia, že ním aj chce byť. Vid pr.Judáš Iškariotský

Už Panna Mária vysvetlovala Don Gobimu, že znak šelmy má mnohé podoby, ktoré príjmaju aj veriaci bez toho, aby rozumeli tomu ako sa svojim správaním podvoluju a označuju znakom šelmy.
samotarka Boby
Keď to dajú ako podmienku u zamestnávateľa, tak to prijme takmer každý. Ja nemám čo stratiť, všetko odmietnem a ani tie ich reštaurácie mi netreba. Viera v peklo a trest po smrti (vyhnúť sa tomu) je pre mňa dôležitejšie
dalila
Mne už toto príde ako znak šelmy, vakcína.
dyk
"Už Panna Mária vysvetlovala Don Gobimu, že znak šelmy má mnohé podoby, ktoré príjmaju aj veriaci bez toho, aby rozumeli tomu ako sa svojim správaním podvoluju a označuju znakom šelmy."
...
Kde je to napísané? Ak si to pamätáš.
Peter(skala)
17.6.1989
15.8.1989
8.9.1989
13.10.1989
2.10.1992
mkh.sk/m-kniha.htm
apredsasatoci
Don Gobi je podvodník!
ekans
protože ty jsi bonzák
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Don gobi je new age modernista.
Metod
Všetci " museli" byť očkovaní, teda prijali znak šelmy 666, poslušne všetci s náhubkami, len kardinál v bielom nie! Kam kráčaš RKC pod týmto vedením?
Jan defendel defendel
Znak selmi este nikto neprijal zaockovanich je viac ako 2 miliardi ludi varovanie garabandal bi nemalo zmisel
lubilko
7. Vakcinou sa bude prijimat zbak selmy. A to co sa deje s cirkvou je problem vsetkych cirkvi pre dvovod oddelovania sa. Zaroven rastie a prebudza sa prava Kristova cirkev a ta bude v buducnost vedena knazmi co budu sluziz omse v latincine. Ked sa skonci tento hunbuk budu obnovene kostoly kde sa budu sluzit omse v latincine lebo taka je vola Bozia. Viem co pisem od zdroja ktoremu to Matka Bozia …More
7. Vakcinou sa bude prijimat zbak selmy. A to co sa deje s cirkvou je problem vsetkych cirkvi pre dvovod oddelovania sa. Zaroven rastie a prebudza sa prava Kristova cirkev a ta bude v buducnost vedena knazmi co budu sluziz omse v latincine. Ked sa skonci tento hunbuk budu obnovene kostoly kde sa budu sluzit omse v latincine lebo taka je vola Bozia. Viem co pisem od zdroja ktoremu to Matka Bozia zjavila a na kostoloch budu viat marianske zastavy. Uz treba teraz podporovat tuto cirkev a ne neviestku
samotarka Boby
Keď nám tu natesnajú černoškov, tak sa ľudia budú báť vôbec ísť von do práce na nákup a pokiaľ budú kňazi riskovať ešte aj s latinskými omšami, tak len natajno a môžu si byť istí, že sa na nich nalepí kopec špicľov, keďže vypustia dnu neočkovaných
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Garabandal nemá absolútne žiadny zmysel a význam, pretože je to falošné celé takže neočakávajte od toho nič.
Hejhou
...ten pán v bilém si mezi lidmi má nasadit krytopysk! jako musí každý, je člověk jako jiný člověk a symbol otroka je i pro pána v bilém o to více když má moc s tímto systémem bojovat...
Krásný pokojný den
ale no tak hejholahou, určitá pravidla jsou pro moderátory a předsedající, ale to jen na osvětlení a jsou i pravidla slušnosti... /nepsaná 😉
Hiwea
Krásný pokojný den, viete, ak je vírus nakazlivý ako to píšu, potom by ma mať rúško aj pápež. Teda najmä on. Ale zrejme ide vzťah pána a ovládaných. Bill Gates tiež nenosí rúšku nikde. Ak máte foto s rúškom, dajte to tu.
samotarka Boby
Hiwea
samotarka Boby
Hiwea
Ok, beriem späť. V tejto časti.
samotarka Boby
Gates dosť často rozoberá aj tému nových, horších vírusov, ktoré už vraj budeme brať vážnejšie. Asi niečo pripravujú, on by do vetra len tak niečo netliachal. Spomína aj maláriu a údajne tieto komáre už budú čoskoro u nás, z Rakúska do BA
dyk
Ta fotka Billa Gatese je z občianskeho preukazu?
Úrčite dostal pfizera alebo niečo podobné. Tak tomu verím, ako verím našej vláde a Čaputovej.
U.S.C.A.E.
"to čo bolo" k tým znalostiam len toľko nie ani 1000x opakovaná lož hoc ste ju vy nevymysleli sa nestane pravdou iba TLO je Rímska Omša NOM okolo toho pojmu ani nešiel ona je to stále môj nemilý absolútne zle informovaný zato fanatik dokola opakujúci takéto bludy