Clicks1.2K
csk.news
2

Kostol sv. prijímania do ruky sa vyhráža kňazom a zastrašuje ich

Nottinghamský biskup Patrick McKinney, 66, Anglicko, hrozil suspendáciou kňazom, ktorí budú prichytení pri podávaní Svätého prijímania na jazyk.

ChurchMilitant.com (9. júla) sa dozvedel o niekoľkých kňazoch, ktorí si želajú správne podávať sv. prijímanie, ale majú strach z toho, že budú nahlásení a budú ma zakázané sláviť omšu. Jeden anonymný kňaz dokonca hovoril o „stalinistickom stave zastrašovania a teroru“.

Medotické pokyny (7. júla) anglických biskupov o opätovnom otvorení kostolov si vyžadujú, aby „bolo sv. prijímanie v tichosti podané do ruky stojacemu prijímateľovi a vyhýbať sa fyzickému kontaktu. “

Vedecky sa prenáša viac vírusov pri podávaní sv. prijímania do ruky ako pri jeho vkladaní priamo na jazyk.

#newsGxnxiyywtw

Agent0
Třeba suspendovat takychto biskupov... Zřejme onedlho vznikne opat podzemní církev...
ľubica