Szukający PRAWDY
Pandemia w Polsce skończy się dopiero jak współpracujący z terrorystami - twórcami covid-19, osoby z "polskiego" rządu będą sprawiedliwie osądzenie i znajdą się w więzieniu !!! Kolejnym krokiem powinno być szukanie twórców covid-19, przynajmniej Polska powinna powołać komisję śledczą, która zajmie się sprawą, śledztwem światowym, ktoś musi być pierwszy!