nl.news
89

Bergogliokerk heeft een "minderwaardigheidscomplex" tegenover de wereld

Bisschop Athanasius Schneider is bezorgd over het feit dat de huidige Kerk zich in een conformeringsproces bevindt ten opzichte van de wereld, dat begon met het Tweede Vaticaans Concilie.

Toen hij sprak met ncregister.com op 23 januari, waarschuwde Schneider voor de tendensen in de Kerk om de wereld te behagen: "Het verlangen om te spreken zoals de wereld wil, of om te spreken om het medeleven van de wereld te winnen, of om zich al dan niet door de wereld te laten marginaliseren of vervolgen, openbaart zich inderdaad als een minderwaardigheidscomplex."

Schneider ziet het grootste geestelijke gevaar "in het antropocentrisme" dat voor hem de beslissende stap naar afgoderij is. Voor hem komt dit tot uitdrukking in de "hernieuwde" liturgie na het Concilie.

Afbeelding: Athanasius Schneider, © Lawrence OP, CC BY-NC-ND, #newsAgnrhtbltw