olek19801
1136
olek19801
Zapewniamy jednocześnie, że dostrzegamy tę subtelną różnicę pomiędzy księdzem, jaki oprawia TYLKO Mszę Trydencką, a księdzem "bi-liturgicznym" (bo tak to się, zdaje się, nazywa). Niemniej - ogólny wektor, jak widzimy, skierowany jest OD liturgii "posoborowej" KU "przedsoborowej", więc odwrotnie niż w latach 70. XX wieku.
Czy nie pozostaje nam po prostu tę korzystną okoliczność wspierać i rozpowsz…
More
Zapewniamy jednocześnie, że dostrzegamy tę subtelną różnicę pomiędzy księdzem, jaki oprawia TYLKO Mszę Trydencką, a księdzem "bi-liturgicznym" (bo tak to się, zdaje się, nazywa). Niemniej - ogólny wektor, jak widzimy, skierowany jest OD liturgii "posoborowej" KU "przedsoborowej", więc odwrotnie niż w latach 70. XX wieku.
Czy nie pozostaje nam po prostu tę korzystną okoliczność wspierać i rozpowszechniać? Wraz z liturgią powinno się rozwijać systematyczne nauczanie PEŁNEJ I CZYSTEJ DOKTRYNY, więc wolne od przeinaczeń i przemilczeń. I sięganie całymi garściami do owego przebogatego skarbca polskiej tradycji, obyczajowości i kultury.