Clicks187
V.R.S.

Hymn adwentowy - Conditor alme siderum

Conditor alme siderum,
aeterna lux credentium,
Christe, redemptor omnium,
exaudi preces supplicum.

O Stworzycielu zacny gwiazd,
Tyś wieczna światłość, wiernych blask,
O Chryste, Zbawco wszystkich nas,
Usłysz błagania Dawco łask.


Qui condolens interitu
mortis perire saeculum,
salvasti mundum languidum,
donans reis remedium.

Któryś, wzgląd mając na nasz stan
i śmierć na świecie z grzechów ran,
Zbawienie niosąc z nieba bram,
Lekarstwo dałeś winnym nam.


Vergente mundi vespere,
uti sponsus de thalamo,
egressus honestissima
Virginis matris clausula.

Gdy zmierzch na ziemi okrąg spadł,
Jak oblubieniec pannie rad
Zstąpiłeś, wydał Cię na świat
Matki Dziewicy czysty kwiat.


Cuius forti potentiae
genu curvantur omnia;
caelestia, terrestria
nutu fatentur subdita.

Przed Twoją mocą, wielbiąc Cię,
Każde kolano zgina się.
Niebo i ziemia w noc i dnie,
Pokłon z bojaźnią Tobie śle.


Te, Sancte, fide quaesumus,
venture iudex saeculi,
conserva nos in tempore
hostis a telo perfidi.

O Święty, prosim u Twych nóg,
Nim przyjdziesz – wieczny Sędzia sług,
Zachowaj nas wśród życia dróg
Od strzał co miota straszny wróg.


Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique gloria
cum Spiritu Paraclito,
in sempiterna saecula. Amen.

Chwała Ci Chryste, królu nasz,
I Ojcu, z którym w Bóstwie trwasz,
Z Pocieszycielem Duchem wraz
Niech będzie aż po wieczny czas.
Amen.


Hymn Conditor alme siderum, przypisywany tradycyjnie św. Ambrożemu z Mediolanu, był znany co najmniej od VII wieku i śpiewany w Adwencie podczas Nieszporów. W roku 1632 papież Barberini – Urban VIII zarządził wielką rewizję hymnów Liturgii Godzin, która nie oszczędziła i tej pieśni. W uładzonej, nawiązującej do klasycznej, łacinie otrzymała ona nowy incipit: Creator alme siderum i większość tekstu również zmieniono, tworząc w istocie nowy hymn.