Clicks940

Fr. Frank Unterhalt: Az Apokalipszis hamis prófétája

Hiteles és elismert források szerint Assisi Szent Ferenc megjövendölte egy aposztata ellenpápa megjelenését, amely az eljövendő nagy nyomorúság ("futurae tribulationis") idején következik be. [1]

A prófécia szerint ez az ellenpápa, "akit nem kanonikusan választottak és aki eretnek gonoszsággal fertőzött, akit a nagy nyomorúság fordulópontján pápaságra emelnek, ravasz erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy sokaknak átadja a tévedéséből fakadó halálos mérget" ("quod aliquis, non canonice electus et haeretica pravitate infectus, in articulo tribulationis illius ad papatum assumptus, multis mortem sui erroris sagaciter propinare moliretur"). [2]
Assisi Szent Ferenc megjósolta, hogy ez az alak „zsarnokszerűen bitorolja a pápaságot” („papatum usurpare tyrannice”). [3]
Ezzel egybehangzóan, Szent Padre Pio a következő üzenetet bízta lelki gyermekére, a híres ördögűző Don Gabriele Amorthra: "A Sátán behatolt az Egyház legbelsejébe és rövid időn belül uralkodni fog egy hamis egyház felett." [4]

Ugyanakkor Padre Pio ismerte Fatima harmadik titkát is, amely már négy évvel a pásztorgyerekek előtt ki lett nyilvánítva számára. [5]
Az ismert spanyol újságíró, José María Zavala interjút készített Don Gabriele Amorthottal és a következőképpen foglalta össze beszélgetésük következtetéseit: „Két visszatérő és egymással összefüggő témánk volt: az egyházban zajló nagy hitehagyás, amely - Ciappi bíboros tanúsága szerint - annak csúcsából ered, és az ördög befolyásának kiterjesztése az Egyházban, a Sátán irányítása alatt álló pápán keresztül." [6]
Ezzel összefüggésben Zavala utalást tesz e szavak pontos megfelelőire Michel testvér (Frère Michel) vallomásában, amelyet Fatima üzenetének eme kiváló szakértője trilógiájában leírt. Michel testvér kijelenti: „Ez a Szűzanya és az ördög közötti döntő harc ideje lesz. Ördögi zűrzavar özöne terjed el az egész világon. A Sátán felhatol az Egyház legmagasabb csúcsaira. [...] Ez lesz az utolsó időkre előre jelzett nagy hitehagyás, [...] a „hamis próféta” az egyházat a „vadállattal” együtt elárulja el, a Jelenések könyvében leírtaknak megfelelően.” [7]
Valójában, amint azt idős korában Lúcia nővér is hangsúlyozta [8], erre a titokra a Szentírás utolsó könyvében derül fény. Az ott említett nagy vörös sárkány (vö. Jel 12,3) az ateista kommunizmusban mutatkozik meg, a tengeri vadállat (vö. Jel 13,1-2) pedig a szabadkőművességet jelképezi.
A Jelenések könyvében továbbá ezt olvashatjuk: „Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a földből. Két szarva volt, mint a Báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolta a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt…” (Jel 13, 11–12).

A bárányra hasonlító vadállat az egyházi szabadkőművességet képviseli, amely behatolt az Egyház belsejébe - különösen a hierarchiába. Célja a katolikus egyház belülről történő legyőzése és a bálványimádás terjesztése, és ezeket rövid ideig el is éri: ld. hamis Krisztus és hamis egyház. [9]
Döntő jelentőségű az egyház hierarchiájára való hivatkozás, amelyben a kétcsúcsú püspöksüveg (vö. a két szarv) a papság teljességét jelzi. Azaz a földből kiemelkedő kétszarvú vadállat úgy néz ki, mint a Bárány (Krisztus), de úgy beszél, mint a sárkány, akinek a szolgája.
Tehát, mivel a második vadállat az egyházi szabadkőművesség, ez abban éri el csúcspontját, aki megszemélyesíti, az élén álló hamis prófétában [10], akit a Jelenések könyve három további helyen is megemlít (Jel 16,13; 19,20; 20,10).
Ő az anti-egyház álvallásos vezetője, aki súlyos eretnekségeket, szörnyű szentségtöréseket és hitehagyást terjeszt legfelülről. Becsapja és megtéveszti a föld lakóit (vö. Jel 13,14) és arra akarja rávenni az embereket, hogy imádják az Antikrisztust, akinek ő a közvetlen előfutára (vö. Jel 13,12).
Az egykori fuldai püspök, az újszövetségi egzegéta Prof. Dr. Eduard Schick (+2000) a Jelenések könyvéről szóló művében rámutatott:
„A második vadállat küldetése, hogy az első vadállat által korlátlan hatalomra tegyen szert, amelyet az első rendel el és ő is készíti fel a végső célra: arra kell késztetnie az embereket, hogy elismerjék annak, akinek saját magát tartja, azaz, hogy ő Isten maga. Ezt célozza a hamis próféta minden propagandája, szavai és tettei [...], annak érdekében, hogy az Antikrisztus világhatalmához igazítsák a vallást és arra késztessék az emberiséget, hogy rendszeres és kultikus tiszteletet adjanak neki." [11]

Schick püspök ördögi háromságról beszél, amely sárkányból és a két vadállatból áll.
Az első vadállatot, amely a szabadkőművességet képviseli az Antikrisztus személyesíti meg, a másodikat pedig, amely az egyházi szabadkőművességet képviseli a hamis próféta. [12] Céljuk a korlátlan világuralom, az ördög országlása a földön.
„A világ uralkodói, akik a sátáni és szentségtelen háromság szolgálatába álltak úgy vélik, hogy jó alkalom nyílt arra, hogy most együtt véghez vigyék a végső pusztító csapást a földön Krisztus Egyháza ellen. A sátáni hármas ennek érdekében megduplázza propagandáját”. [13]
Dr. Fulton J. Sheen érsek (+1979) ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy ezen cél elérése érdekében egy ellen-egyházat hoznak létre:
„Meg lesz benne az Egyház valamennyi jellemzője és szokása, de fordított jelekkel és isteni tartalmuk kiüresedik. Lesz az Antikrisztusnak is misztikus teste, amely minden külső megjelenésében hasonlítani fog Krisztus misztikus testéhez.” [14]

Ennek megfelelően egy egyházellenes egyháznak szükségszerűen egy ellenpápára van szüksége, aki az Apokalipszis hamis prófétája.
Az ellenség arra törekszik, hogy megpróbálja rávenni az embereket, hogy "vegyenek át egy új vallást kereszt nélkül, egy túlvilág nélküli liturgiát, a vallás elpusztítására pedig egy politikai vallást" [15].
Boldog Anna Katharina Emmerich, a nagy német misztikus látta és leírta a romlást hozó egyházellenesség megjelenését. „Láttam hogyan [...] jött létre egy másik sötét egyház Rómában.” [16] Ennek során olyan kifejezéseket használt, amelyek világosan megmutatják a történések apokaliptikus jellegét: „De az egész ház sötét és fekete volt, és minden ami benne történt az sötét és komor volt. […] Azt is láttam, hogy ennek az egyháznak milyen súlyos következményei lesznek. Láttam ahogy növekedett és láttam ahogy a sok, mindenféle osztályhoz tartozó eretnek elözönli a várost. "[17]

Boldog Anna Katharina Emmerich látta a templomok bezárását és a katolikus közösségek nagy szorongattatását mindenfelé. [18] Látta a sötét anti-egyház terjeszkedését és azt az Antikrisztus döntő küzdelmének megvalósításaként jellemezte: „Ez a szekta pecsétjét a tengerből előjött apokaliptikus vadállattól kapja, aki vele tart azt arra készteti, hogy harcba szálljon Krisztus követői ellen.”
Ennek az apokaliptikus időszaknak a hátterében La Salette híres üzenete hangos és kitartó figyelmeztetésként visszhangzik: „Róma elveszíti a hitét, és az Antikrisztus székhelyévé válik”. [20]
2020. november 30., Szent András apostol ünnepnapján
____________________________________________
[1] Bartolomeo da Pisa, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu, Liber II, Fruct. VI, Pars II, 3, in: Analecta Franciscana sive Chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia, Edita a Patribus Collegii S. Bonaventurae, Romae 1912, Tomus V, S. 167.
[2] Ebd.
[3] Ebd.
[4] José María Zavala, El secreto mejor guardado de Fátima, spanische Ausgabe, Planeta Publishing 2017, S. 231.
[5] Vgl. ebd., S. 20.
[6] Ebd., S. 267.
[7] Ebd., S. 83–84.
[8] Vgl. ebd., S. 271.
[9] Vgl. auch Rudolf Graber, Athanasius und die Kirche unserer Zeit, Abensberg 1987 (11. Aufl.), S. 38.
[10] Vgl. auch Augustin Arndt (Hrsg.), Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Mit dem Texte der Vulgata, Regensburg. Rom & New York 1901, 3. Band, S. 979, Fußnote 18.
[11] Eduard Schick, Geistliche Schriftlesung. Die Apokalypse, Düsseldorf 1971, S. 149–150.
[12] Vgl. auch ebd., S. 141–142.148–149.
[13] Ebd., S. 175.
[14] Fulton J. Sheen, Der Kommunismus und das Gewissen der westlichen Welt, Berlin 1950, S. 12.
[15] Ebd., S. 11.
[16] Karl Erhard Schmöger, Das Leben der gottseligen Anna Katharina Emmerich, 2. Band, Freiburg im Breisgau 1870, S. 492.
[17] Ebd., S. 493.
[18] Vgl. ebd., S. 494.
[19] Ebd., S. 501.
[20] Johannes Maria Höcht, Die Große Botschaft von La Salette, Stein am Rhein 2004 (8. Aufl.), S. 161.

(Forrás: Der Falsche Prophet der Apokalypse. Von Pastor Frank Unterhalt,
ld. még: lifesitenews.com/…alse-prophet-of-the-apocalypse)
Mennyország, Mennyország
A déjà vu /ˈdeʒa ˈvy/ (franciául: „már láttam”) az a jelenség, amikor valaki úgy érzi, hogy az éppen történő helyzetet már korábban átélte, az adott esemény korábban már megtörtént volna vele...