Clicks1.2K

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské

Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá.“ [3] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičová
Toto je úplne satanské. Podľa tejto falošnej vizionárky, resp. diabla, ktorý ju mätie falošným zjavením, sú všetky náboženstvá milé Panne Márii a Ježišovi Kristovi. Falošné náboženstvá zahŕňajú odporné modlárske náboženstvá, zlomyseľné prekrútenia pravej katolíckej a kresťanskej viery, rôzne kacírske sekty, satanizmus, islam, ktorého „svätá kniha“ sa rúha pravému Bohu, Ježišovi Kristovi, a vyzýva na džihád, ďalšie pohanské náboženstvá ako budhizmus, hinduizmus, voodoo. Dokonca aj satanizmus sem patrí. Bohu je podľa tohto falošného zjavenia milé klaňanie sa satanovi, modlám a obetovanie démonom.

Bohu sú podľa tohto satanského výplodu milé všetky klamstvá diabla vo falošných náboženstvách, ktoré vedú ľudí do zatratenia. Toto v žiadnom prípade nie je posolstvom Panny Márie. Dokonca ani nie je potrebné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla.

„Madona vždy prízvukuje, že Boh je len jeden a že ľudia si vynútili neprirodzené rozdelenie. Človek nemôže skutočne veriť, byť pravým kresťanom, ak nemá úctu aj k iným náboženstvám.[1] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová

„Madona povedala, že náboženstvá sú na zemi odlúčené, ale ľudia všetkých náboženstiev sú akceptovaní jej Synom.“ [2] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová
Toto sú ďalšie kacírske a satanské bludy. Katolík nemôže mať úctu k obetovaniu démonom a praktikovaniu komunikácie s démonickými duchmi prostredníctvom posadnutia, ako to robia vo voodoo náboženstve.


Katolík nemôže mať úctu k zvráteným výkladom Biblie a prekrúcaniu pravej náuky, čož je to, čo robia heretici. A žiaden človek veriaci vo falošné náboženstvá nie je akceptovaný Ježišom Kristom, pretože takí žijú v hriechu a temnote a pod mocou diabla, do takej či onakej miery, a sú v stave odsúdenia a nespôsobilí vstúpiť do nebeského kráľovstva. Tí, ktorí si sú vedomí týchto skutočností a odmietajú odmietnuť zjavenia v Medžugorí ako falošné, odmietajú katolícku vieru a k svojmu zatrateniu veria klamstvám diabla, lež pravému náboženstvu.

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#14), 5. máj 1824: „Pre najpravdivejšieho Boha, ktorý je Pravdou samotnou, najlepšieho, najmúdrejšieho Živiteľa a Vyplácača dobrých ľudí, je nemožné schváliť všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré si často navzájom odporujú a sú rozporuplné, a udeliť večné odmeny ich členom. (...) ...božskou vierou vyznávame jedného Pána, jednu vieru, jeden krst, a že pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, okrem mena Ježiša Krista Nazaretského, v ktorom musíme byť spasení. Toto je dôvodom, prečo vyznávame, že niet spásy mimo Cirkvi.“

Katolíci musia odmietnuť každé zjavenie, ktoré obsahuje veci v rozpore s katolíckou vierou, ako falošné. Katolíci by tiež nemali veriť žiadnym zjaveniam, ktoré neboli schválené Katolíckou Cirkvou, ako keby boli istotne pravdivé, ba v dnešnej dobe pred koncom sveta by nemali vôbec veriť ľuďom vydávajúcich sa za „vizionárov“, pretože ich posolstvo je nekatolícke a oni sami nevyznávajú pravú vieru a nezastávajú správne postoje, ktoré zastáva Kláštor Najsvätejšej Rodiny. Pravými zjaveniami sú tie z Fatimy (ale nie falošné tretie tajomstvo, ktoré vydal odpadlícky nekatolícky Vatikán) a z La Salette.

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“

2. list Tesaloničanom 2:9-11 – „...ktorého príchod je podľa pôsobenia Satana, so všetkou mocou a znameniami a lživými zázrakmi a so všetkým zvodom neprávosti pre tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, žeby mohli byť spasení. Preto im Boh pošle pôsobenie bludu, aby uverili lži...“

Zjavenia z Medžugorie, Bayside a rôzne iné, ako aj posolstvá sestry Faustíny, sú niečím, čomu katolíci nemôžu veriť. Tiež neverte klamstvám a falošným zjaveniam, ktoré šíria kacíri forthetruth333, Stano Kobella a iní im podobní bludári, ktorí neprijali lásku k pravde. Ak vás zaujímajú pravé katolícke proroctvá, kliknite sem.
Unam Sanctam SK and 2 more users link to this post
Unam Sanctam SK
Garabandal, Vasulla Rýden a Dechtice - tieto sú tiež falošné zjavenia.
Unam Sanctam SK
Falošné náboženstvá a modlárstvo nie sú milé Ježišovi Kristovi, ako hovorí falošné zjavenie z Medžugorie.
Unam Sanctam SK
Ospravedlňujem sa za gramatické chyby. Budem si to v budúcnosti musieť lepšie po sebe prečítať, aby som nechtiac nenapísal nepravdivé veci.
"Dokonca ani nie je nevyhnutné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla." (tu som mal chybu v texte, nie chýbalo)
"A žiaden človek veriaci vo …More
Ospravedlňujem sa za gramatické chyby. Budem si to v budúcnosti musieť lepšie po sebe prečítať, aby som nechtiac nenapísal nepravdivé veci.
"Dokonca ani nie je nevyhnutné spomenúť, že toto falošné zjavenie je odmietnutím dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy, na to, aby sme dokázali, že ide o falošné zjavenie od diabla." (tu som mal chybu v texte, nie chýbalo)
"A žiaden človek veriaci vo falošné náboženstvá nie je akceptovaný Ježišom Kristom."
"veriť ľuďom vydávajúcim sa za „vizionárov“, pretože ich posolstvo je nekatolícke a oni sami nevyznávajú pravú vieru a nezastávajú správne postoje, ktoré zastáva Kláštor Najsvätejšej Rodiny.