Clicks1.4K

1.Nedeľa v mesiaci - pozvánka na zjavenie Panny Márie v Dechticiach

Peter(skala)
28
Peter(skala)
Pobožnosť prvých siedmich nedieľ

Môj drahý anjel, anjeli moji!
Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú srdce môjho Syna a taktiež aj moje srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním.
Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spove…
More
Pobožnosť prvých siedmich nedieľ

Môj drahý anjel, anjeli moji!
Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú srdce môjho Syna a taktiež aj moje srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním.
Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, a ak sa pomodlia celý svätý ruženec – radostný, bolestný a slávnostný, a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou a pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.


Viac tu: modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/…/a1-nedela-v-mes…
Peter(skala)
20. výročie zjavení
Pozývame Vás na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať 15.8.2015 o 15:00 na Svätodušnici. Tento krásny sviatok by sme chceli osláviť spoločne s Vami ako poďakovanie za nekonečnú Božiu Lásku, že si vzal Pannu Máriu s telom i dušou do neba a zároveň chceme upriamiť naše srdcia na vzdávanie chvály Bohu, že Panna Mária prichádza medzi nás už 20 rokov a že nás neustále svojou …More
20. výročie zjavení
Pozývame Vás na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať 15.8.2015 o 15:00 na Svätodušnici. Tento krásny sviatok by sme chceli osláviť spoločne s Vami ako poďakovanie za nekonečnú Božiu Lásku, že si vzal Pannu Máriu s telom i dušou do neba a zároveň chceme upriamiť naše srdcia na vzdávanie chvály Bohu, že Panna Mária prichádza medzi nás už 20 rokov a že nás neustále svojou láskou privádza k Ježišovi.

Ako prípravu ku jej sviatku Vás pozývame zapojiť sa do deviatnika. - uviť kyticu modlitieb pre Pannu Máriu, ktorý bude pozostávať z rozjímaní nad posolstvami Panny Márie a účasti na sv. omši a sv. prijímaní počas týchto dní. Rozjímania si môžete stiahnuť TU.

15. augusta sa budeme spoločne modliť na Svatodušnici Korunku Božieho Milosrdenstva a všetky sv. ružence, budeme piesňami chváliť Pána a Jeho nesmierne milosrdenstvo a lásku. Predpokladaný koniec programu je okolo 18:00.
Keďže je tento deň prikázaný sviatok, prosíme všetkých, aby sa zúčastnili na sv. omši pred púťou a tak posilnení Eucharistiou mohli naplno prežiť tento sviatok.
Zároveň prosíme všetkých šoférov automobilov a autobusov, aby si ich nechali na určených parkoviskách (obec, cintorín, družstvo), nakoľko sú už priestory okolo Svätodušnice v chránenej prírodnej lokalite.
Pripravujme sa s vďačnosťou na tento sviatok.

Pridané: 28.07.2015
Posolstvo z 15. júla
Dňa 15. júla 2015 odovzdala Panna Mária posolstvo prostredníctvom Martina. Toto posolstvo nájdete v sekcii Posolstvá a tiež aj TU.

Pridané: 28.07.2015
Pieseň ku Kráľovnej pomoci
Ponúkame Vám znotovanú verziu a texty piesne ku Kráľovnej pomoci.
Oslavujem Boha aj touto piesňou vďaky za Jeho dobrodenia.
Pieseň si môžete stiahnuť TU

Pridané: 05.08.2012
Hľadáme
Hľadáme ľudí ochotných pomôcť nám pri rôznych organizačných záležitosťiach počas pútí na prvých nedeliach, ako aj pri ďalších záležitostiach.
V prípade, že ste ochotní nám pomôcť, napíšte nám mail na dechtice [zavinac] avemaria [bodka] sk.

Vďaka Vám.
vizionári

www.avemaria.sk/dechtice/
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Peter(skala)
Dotazníkový prieskum obce Dechtice
docs.google.com/…/viewform
monula likes this.
monula
a môžete to posunúť ďalej aj svojim známym....Ďakujem :)
rkrn112
Peter(skala)
15. augusta 1995 si Panna Mária priala púť ku krížu v každú prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku. Odvtedy sa vizionári spoločne s pútnikmi vyberajú na Boričky, aby spoločne očakávali príchod Kráľovnej Pomoci.

V prvých rokoch sa púť začínala modlitbou Litánií vo farskom kostole o 15:00 hod. Potom sa cez dedinu putovalo ku krížu v sprievode so sochou Panny Márie.
V súčasnosti sa púť na prvú nedeľ…More
15. augusta 1995 si Panna Mária priala púť ku krížu v každú prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku. Odvtedy sa vizionári spoločne s pútnikmi vyberajú na Boričky, aby spoločne očakávali príchod Kráľovnej Pomoci.

V prvých rokoch sa púť začínala modlitbou Litánií vo farskom kostole o 15:00 hod. Potom sa cez dedinu putovalo ku krížu v sprievode so sochou Panny Márie.
V súčasnosti sa púť na prvú nedeľu po prvom piatku začína napoludnie o 12:00 hodine na námestí.

Po modlitbe Anjel Pána (Raduj sa nebies Kráľovná - vo veľkonočnom období) sa v sprievode vydávajú pútnici spoločne s vizionármi na púť ku krížu. Cestou sa modlí svätý ruženec. Pri prvom kríži, ktorý sa nachádza tesne nad vinohradom – pri vstupe do lesa, zaznieva pieseň a privítanie a pútnici si vzbudia úmysel, na ktorý chcú modlitby a púť obetovať. Výstup ku krížu sprevádza modlitba k Piatim ranám Pána Ježiša a Krížová cesta. Krížová cesta končí na čistinke obklopenej stromami, na ktorej sa nachádza veľký drevený kríž.

Na tomto mieste prichádza Panna Mária, preto je dôležité stíšiť sa a vnútorne sa pripravovať na stretnutie s Ňou. Potom nasleduje modlitba svätého ruženca, počas ktorého zvyčajne Panna Mária prichádza. Po ukončení modlitieb informujú vizionári ľudí o priebehu ich stretnutia s Kráľovnou Pomoci. Ak je tam prítomný kňaz, udelí pútnikom požehnanie. Po modlitbách a stretnutí s Pannou Máriou je dobré ostať na vrchu v tichosti, aby získané milosti mohli prenikať hlboko do srdca a taktiež v rozjímaní schádzať aj dolu do dediny.

V posolstve z 1.12.1995 Panna Mária povedala:
„Tento kríž ešte nebol postavený a už bol v týchto Božích plánoch.“

www.avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Moje drahé deti!
Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
Panna Mária sa …
More
Moje drahé deti!
Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný.

15.08.1995 - prostredníctvom Martina

Viac tu: modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/…/nedela-zasvatme…
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: www.webnode.sk
5 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
5.augusta / vizionári v Dechticiach blahoželali Panne Márii k narodeninám

Viac tu: news-aktuality-spravy.webnode.sk/…/a5-augusta-vizi…
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: www.webnode.sk
Peter(skala)
OROL TV: Kráľovná pomoci, púť na prvú nedeľu 6. júla 2014


www.magnificat.sk/2014/07/26376/
Peter(skala)
Aktuálne posolstvo Kráľovnej Pomoci:

15.07.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
Prichádzam, aby som vaše srdcia otvorila pre Božie dary a dnes zvlášť vás obdarila darom bázne pred Pánom. Ste stvorené tak veľkou a nežnou láskou Otca, ktorý vás stvoril pre lásku. A práve preto vás materinsky prosím, nešliapte po Božích prikázaniach, ale pokorte svoje srdcia pred svojim Stvoriteľom. Keď …
More
Aktuálne posolstvo Kráľovnej Pomoci:

15.07.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
Prichádzam, aby som vaše srdcia otvorila pre Božie dary a dnes zvlášť vás obdarila darom bázne pred Pánom. Ste stvorené tak veľkou a nežnou láskou Otca, ktorý vás stvoril pre lásku. A práve preto vás materinsky prosím, nešliapte po Božích prikázaniach, ale pokorte svoje srdcia pred svojim Stvoriteľom. Keď ničíte prikázania lásky, ničíte samé seba. V modlitbe sa obráťte k svojmu Stvoriteľovi, aby vám všemohúcim dotykom utvoril nové srdcia, ktoré Jeho prikázania nebudú chápať ako otroctvo, ale ako pravé oslobodenie z otroctva hriechu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

www.avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Ako púte začali?

Panna Mária si vizionárov vybrala postupne a ich prvé stretnutia s Ňou boli v rôzne dni (okrem Adriany a Simony, ktoré prvýkrát počuli Pannu Máriu v ten istý deň). Preto si Panna Mária vybrala deň, ktorý budú vizionári spoločne sláviť ako výročný deň Jej príchodov.

7.8.1995 Panna Mária povedala:
Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo …More
Ako púte začali?

Panna Mária si vizionárov vybrala postupne a ich prvé stretnutia s Ňou boli v rôzne dni (okrem Adriany a Simony, ktoré prvýkrát počuli Pannu Máriu v ten istý deň). Preto si Panna Mária vybrala deň, ktorý budú vizionári spoločne sláviť ako výročný deň Jej príchodov.

7.8.1995 Panna Mária povedala:
Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci.

V tento deň sa vybrali vizionári spolu s pútnikmi ku krížu, ako si želala Panna Mária. Cestou sa modlili krížovú cestu. Keď prišli na miesto, začali sa modliť svätý ruženec, počas ktorého sa zjavila Panna Mária a povedala:

Moje drahé deti!
Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojím Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.


15. august sa tak stal výročným dňom zjavení, ktorý slávia vizionári spoločne. Panna Mária ich zároveň pozvala na stretnutia s Ňou pri kríži v každú prvú nedeľu v mesiaci.
Panna Mária však pozvala vizionárov ešte na jedno miesto.

16.10.1995 povedala:

Moje drahé deti!
Deti, pre túto farnosť a pre Slovensko je potrebný pokoj. Deti, chcem vás zajtra poslať na miesto, kde sa budete modlievať za pokoj. Kde sa ti zajtra zjavím, to bude to miesto pokoja. Deti, snažte sa toto posolstvo pochopiť v pokoji, lebo je to potrebné. Zostaňte v pokoji, darujem vám ho. Milujem vás, s Bohom.


Počas stretnutia ukázala Panna Mária Martinovi to miesto, na ktoré si vizionárov pozvala. Martin si spomína:
Nevedeli sme, kde sa ten vŕšok nachádza, tak sme išli smerom k prameňu. Keď sme prechádzali okolo Svatodušnice, zdalo sa mi, že by to mohol byť ten vŕšok, ktorý mi ukázala Panna Mária, no nebol som si istý. Keď sme kúsok prešli, zrazu som začul: „Deti, vráťte sa!“. Otočil som sa a videl som Pannu Máriu stojacu na Svatodušnici. Rozbehli sme sa na kopec, ale Pannu Máriu som už nevidel. Keď sme tam prišli, na mieste, kde stála, ostali v tráve otlačené Jej stopy. Začali sme sa modliť modlitbu 7x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Počas nej prišla Panna Mária a povedala:

Moje drahé deti!

Zavolala som si vás preto, aby ste sa sem chodili modlievať za pokoj. Moje deti majú toho všetkého tak mnoho a zabúdajú na Boha. Tejto dedine a celému Slovensku je potrebný pokoj. Deti, nech sa sem chodievajú modliť za pokoj hlavne rozvrátené rodiny a tí, čo potrebujú pomoc. Vybrala som toto miesto a chcem, aby sa sem ľudia chodili modliť. Je to o niečo bližšie než môj milovaný kríž a Boh chce tu prostredníctvom vás uskutočniť svoje plány. Deti, budem vás sem volať častejšie, než si myslíte.


Týmito slovami si Panna Mária vybrala Svatodušnic za druhé miesto zjavení. Bolo to 17.10.1995. Neskôr – 26.2.1998 – si Panna Mária želala pod Svatodušnicou postaviť kaplnku na jej počesť.
Peter(skala)
Panna Mária hovorila ct.Márii z Agredy, že počas Ježišovho života na zemi viac mlčala, aby Ježišové Slová vynikli. Avšak akonáhle Ježiš odišiel z tohto sveta a Ona za Ním, potom začala Ona hovoriť z poverenia Boha a opäť nie preto, aby Ona vynikala nad Ježišom, ale aby pripravila ľudí na druhý a konečný príchod Jej Syna (koniec sveta-obnovasveta)

Preto toľké zjavenia a zvlášť pred koncom sveta
amarillo
Ježišova matka bola dokonalou ikonou mlčania. Od zvestovania jej výnimočného materstva až po Golgotu. Myslím na to, hovorí pápež František, „koľkokrát mlčala a nerozprávala o tom, čo prežíva, aby zachovala tajomstvo vzťahu so svojím synom“, až po to najkrutejšie ticho „pod krížom“:

„Evanjelium nám nehovorí nič o tom, či povedala nejaké slovo, alebo nie... Bola mlčanlivá, no koľko toho povedala …More
Ježišova matka bola dokonalou ikonou mlčania. Od zvestovania jej výnimočného materstva až po Golgotu. Myslím na to, hovorí pápež František, „koľkokrát mlčala a nerozprávala o tom, čo prežíva, aby zachovala tajomstvo vzťahu so svojím synom“, až po to najkrutejšie ticho „pod krížom“:

„Evanjelium nám nehovorí nič o tom, či povedala nejaké slovo, alebo nie... Bola mlčanlivá, no koľko toho povedala Pánovi vo svojom srdci! ‚Ty si mi v ten deň – tak ako sme to čítali – povedal, že bude veľkým, že mu bude daný trón jeho otca Dávida, že bude kraľovaťnaveky a teraz ho vidím tam!‘ Panna Mária bola človekom! A možno mala chuť povedať: ‚Klamstvo! Bola som podvedená!“ Takto sa vyjadril Ján Pavol II., keď uvažoval o tejto situácii Panny Márie. Ona však tajomstvo, ktorému nerozumela, ukryla do mlčania, a týmtomlčaním umožnila, aby tajomstvo mohlo vyrásť a zakvitnúť v podobe nádeje.

„Tajomstvo sa uchováva mlčaním,“ a preto tajomstvo „nášho vzťahu s Bohom, našej cesty, našej spásy, nemôže byť dané na bubon, stať sa predmetom reklamy. Nech nám všetkým Pán udelí tú milosť, aby sme milovali mlčanie, aby sme ho vyhľadávali a mali srdce pod ochranou tohto oblaku mlčania.“

Text zverejnený na internetovej stránke sk.radiovaticana.va/…/slo-757578
Vatikánskeho rozhlasu
Peter(skala)
Zmena víkendových pútí

Počas letných mesiacov budeme chodiť cez víkend ku krížu a na Svätodušnicu v zmenenom caše - o 16:30. Ďakujeme za porozumenie.

www.avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

www.avemaria.sk/dechtice/

Už 15 rokov skumania a stále nenašli nič proti viere Cirkvi
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
upload.wikimedia.org/…/Coat_of_arms_of…

ERB kardinála Karola Wojtylu
amarillo
I. Kritériá na posúdenie – aspoň s určitou pravdepodobnosťou – charakteru predpokladaných videní a zjavení
A) Pozitívne kritériá:
a) Morálna istota alebo aspoň veľká pravdepodobnosť existencie faktu, ak sa to nadobudne na základe vážneho skúmania.
b) Osobitné okolnosti týkajúce sa existencie a povahy tohto faktu, ako sú:
1. osobné kvality subjektu alebo subjektov (zvlášť psychická rovnováha, čest…
More
I. Kritériá na posúdenie – aspoň s určitou pravdepodobnosťou – charakteru predpokladaných videní a zjavení
A) Pozitívne kritériá:
a) Morálna istota alebo aspoň veľká pravdepodobnosť existencie faktu, ak sa to nadobudne na základe vážneho skúmania.
b) Osobitné okolnosti týkajúce sa existencie a povahy tohto faktu, ako sú:
1. osobné kvality subjektu alebo subjektov (zvlášť psychická rovnováha, čestný a mravný spôsob života, úprimnosť a stála poslušnosť voči cirkevnej autorite, schopnosť vrátiť sa k bežnému životu viery, atď.);
2. vo vzťahu k zjaveniu ide o pravosť teologickej a duchovnej náuky, ktorá neobsahuje omyly;
3. zdravá nábožnosť, hojnosť a trvácnosť duchovných plodov (ide napr. o ducha modlitby, obrátenia, svedectvá lásky k blížnemu, atď.).
B) Negatívne kritériá:
a) Zjavný omyl pokiaľ ide o skúmaný fakt.
b) Mylné náuky, ktoré sa pripisujú samému Bohu, najsvätejšej Panne Márii alebo niektorému svätcovi pri ich zjavení, pričom sa, prirodzene, musí zohľadniť to, že daná osoba – hoci aj nevedome – mohla k hodnovernému nadprirodzenému zjaveniu pridať čisto ľudské prvky alebo dokonca nejaké omyly prirodzeného poriadku (porov. sv. Ignác, Duchovné cvičenia, č. 336).
c) V súvislosti s touto udalosťou spojená očividná snaha niečo získať.
d) Vážne nemorálne úkony, ktoré v danom čase alebo pri príležitosti tohto faktu spáchala buď dotyčná osoba alebo jej stúpenci.
e) Psychické ochorenia alebo psychopatické tendencie danej osoby, ktoré mali istotne vplyv na dianie predkladané ako nadpirorodzené, alebo psychózy, davové hystérie či iné podobné fenomény.
Treba upozorniť na to, že tieto pozitívne a negatívne kritériá majú indikačný a nie taxatívny charakter, a musia sa použiť kumulatívne, resp. v určitej vzájomnej konvergencii.
amarillo
Ján Pavol II
Celá formula zasvätenia Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie, ktorú uvádza svätý Ľudovít, a ktorá pochádza už od svätého Bonaventúru, znie – Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku. (Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, mi dulcissime Jesu, per Mariam, Matrem tuam sanctam.)
Odtiaľto je vybrané motto Jána Pavla II. -…More
Ján Pavol II
Celá formula zasvätenia Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie, ktorú uvádza svätý Ľudovít, a ktorá pochádza už od svätého Bonaventúru, znie – Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku. (Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt, mi dulcissime Jesu, per Mariam, Matrem tuam sanctam.)
Odtiaľto je vybrané motto Jána Pavla II. - Totus tuus, ktoré si zvolil už ako biskup a ponechal aj ako pápež. Veľkú úcta a dôvera k Panne Márii sa tiahla naozaj celým jeho životom. Pozrime sa aspoň na niektoré udalosti z jeho života:
Hneď po voľbe za pápeža nastal problém s jeho erbom. Odborníci na heraldiku nesúhlasili s tým, aby si ponechal erb s krížom a písmenom M, ktoré mal už ako biskup a ktoré symbolizovalo Pannu Máriu pod krížom, no on si presadil svoje.
Peter(skala)
Zjavenia v Dechticiach su skušku pre katolíkov, či naozaj veria v zjavenia Panny Márie

Poznám katolíkov, ktorí vychvaľuju zjavenia Panny Márie v zahraničí, ale ked sa zjaví doma (na Slovensku) tak to už nie... alebo dokonca uznávaju aj domáce ako napr. Turzovka,Litmanova, Levoča atd... lenže nie preto, že zažili zjavenie P.M. v tom čase, ale preto že väčšina uznáva tieto zjavenia.

Človek by sa …More
Zjavenia v Dechticiach su skušku pre katolíkov, či naozaj veria v zjavenia Panny Márie

Poznám katolíkov, ktorí vychvaľuju zjavenia Panny Márie v zahraničí, ale ked sa zjaví doma (na Slovensku) tak to už nie... alebo dokonca uznávaju aj domáce ako napr. Turzovka,Litmanova, Levoča atd... lenže nie preto, že zažili zjavenie P.M. v tom čase, ale preto že väčšina uznáva tieto zjavenia.

Človek by sa nemal báť ako Izraeliti v čase Mojžiša, ale ísť a presvedčiť sa.
Peter(skala)
Do Medžu chodia ľudia na festivali aj z MKH a zjavenie maju v paži... do Litmanovej, ked už sa nezjavuje, do Fatimy takisto, takže celé to môže byť a často-krát aj je o tom, žeby sa nepovedalo alebo aby skutočne načerpali milosti, lenže pokiaľ nezažiju živu prítomnosť na zjavení Svätých, tak časom prídu skušky a nakoniec zavrhnu celé zjavenie (formalita)

A to sa stalo aj Rasťovi. Chodil kade-…More
Do Medžu chodia ľudia na festivali aj z MKH a zjavenie maju v paži... do Litmanovej, ked už sa nezjavuje, do Fatimy takisto, takže celé to môže byť a často-krát aj je o tom, žeby sa nepovedalo alebo aby skutočne načerpali milosti, lenže pokiaľ nezažiju živu prítomnosť na zjavení Svätých, tak časom prídu skušky a nakoniec zavrhnu celé zjavenie (formalita)

A to sa stalo aj Rasťovi. Chodil kade-tade, lenže len formálne a zo zaujatosťou, či zvedavosťou, ale nie kvôli samotnej Panny Márie. V opačnom prípade by nezavrhol KC, lebo všade Panna Mária vyzýva k jednote a viere KC
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
Nedávno som počul: "...bola som V Medžu... bola som vo Fatime... Litmanová..." ale v Dechticiach?

To je to, čomu sa hovorí: ked bude väčšina uznávať, budem aj ja...

alebo, "pôjdem ked už sa tam zjavovať nebude, aby ..."

..ako za čias Mojžiša, ked hovorili: "Ty chod, a povedz nám..."
amarillo
tuším vraví že bol v Litmanovej aj v Medjugorji a bol členom MKH

....ak náhodou nás pápež František nezlúči dovtedy aj s evanjelikmi možno Rasťo stihne ešte iné púte

Francis & the Evangelicals prepare for a one world religion
Peter(skala)
Škoda, že ten "obratený katolík" nebol na zjavenie Panny Márie v Dechticiach.

Všade bol, len nie tam Ako sa hovorí: Doma prorok nie je vítaný
amarillo
ĎAKUJEME TI PANE BOŽE ZA PANNU MÁRIU

obratenykatolik.sk
Peter(skala)
OROL TV: Kráľovná pomoci, púť na prvú nedeľu 6. júla 2014 ,


www.magnificat.sk/2014/07/26376/
Peter(skala)
SVEDECTVO ZO ŽIVOTA

Istá žena nemohla počať dieťa 2 roky po sobáši, pričom jej viac nemohli pomôcť ani lekári.
Keď sa dopočula, že v Dechticiach (pri Trnave) sa zjavuje Panna Mária (Kráľovná Pomoci),
prijala pozvanie a prišla na toto miesto nádeje.

Počas zjavenia Panny Márie, sa modlila za počatie a jej modlitba bola vypočutá.
Ako dôkaz toho, že Boh vypočul jej modlitbu, na príhovor Panny …More
SVEDECTVO ZO ŽIVOTA

Istá žena nemohla počať dieťa 2 roky po sobáši, pričom jej viac nemohli pomôcť ani lekári.
Keď sa dopočula, že v Dechticiach (pri Trnave) sa zjavuje Panna Mária (Kráľovná Pomoci),
prijala pozvanie a prišla na toto miesto nádeje.

Počas zjavenia Panny Márie, sa modlila za počatie a jej modlitba bola vypočutá.
Ako dôkaz toho, že Boh vypočul jej modlitbu, na príhovor Panny Márie,
táto žena porodila dievčatko na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Viac tu: aktuality-zosveta-cirkvi.meu.zoznam.sk/news/a8-december-pri…
amarillo likes this.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku)

“Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem …More
1. NEDEĽA V MESIACI (po 1.piatku)

“Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!”

Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária (so Svätými) … okolo 14 hod.