ľubica
Agent0
Žádný papež bohužel nezasvetil Rusko Panně Marii, ani Jan Pavel II...
Zedad
O to víc se máme modlit.