Boží slovo na den 4.7. A.D. 2022

Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš …
Hanka Kraská
Potratáři v šoku aneb Vítězné Srdce Ježíšovo – TE DEUM HODIE
Potratáři v šoku aneb Vítězné Srdce Ježíšovo
Příspěvky od Hodie 24.6.2022
Dnešní svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude již navždy přelomovým dnem nikoli jen v dějinách Spojených států amerických, ale v celé části světa, jež k USA vzhlíží jako k svému mentorovi. Vědělo se, že se to může stát, přesto je to pro mnohé překvapením. …More
Potratáři v šoku aneb Vítězné Srdce Ježíšovo – TE DEUM HODIE

Potratáři v šoku aneb Vítězné Srdce Ježíšovo

Příspěvky od Hodie 24.6.2022

Dnešní svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude již navždy přelomovým dnem nikoli jen v dějinách Spojených států amerických, ale v celé části světa, jež k USA vzhlíží jako k svému mentorovi. Vědělo se, že se to může stát, přesto je to pro mnohé překvapením. Nejvyšší soud USA, tedy země, vyvážející křesťanskou víru i přirozený řád destruující progresivismus do celého světa, zrušil rozhodnutí Roe vs. Wade z roku 1973, kodifikující potrat jako federální lidské právo. Toto jsou jména hrdinů, píšících tečku za takřka padesát let trvajícím zločinným a neústavním stavem: Samuel Alito, který většinové stanovisko soudu prezentoval, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrett. Ať už si o Donaldu Trumpovi myslíme cokoli, nikdo soudný nemůže popřít, že nebýt jím tří posledně jmenovaných soudců, vražda nenarozeného dítěte by federálně uznaným právem ženy zůstalo. Stoupenci největší genocidy v dějinách lidstva utrpěli porážku, s níž se budou jen těžko smiřovat. První reakce politiků Demokratické strany a liberálních médií se nesou v duchu tvrzení, že pětice extremistů v taláru vnutila zbytku Ameriky morální kodex, který je jí cizí. Jako by se oni ptali těch nejbezbrannějších, umírajících rukama samozvaných katů, zda s jejich perverzní antimorálkou souhlasí. Bylo by naivní očekávat, že propagátoři potratů a proponenti průmyslu smrti, kterým dnes a denně protékají miliony dolarů, uznají svou prohru a začnou se věnovat méně démonickým činnostem. Mnozí z nich – například členové teroristické Jane´s Revenge (Janina odplata) – nyní naplno projeví svou zvrhlost, až začnou útočit, jak předem ohlásili, na kostely, sídla organizací a politiky, hájících nenarozený život. Na druhé straně barikády se dnes, přes veškeré obavy o zdraví a majetky bohabojných, oprávněně slaví. Děkovné modlitby míří k nebi za to, že odhodlání statisíců Američanů prosazovat kulturu života i za cenu nemalých osobních obětí přináší první velké plody. Potrat na celém území USA dnešním rozsudkem Nejvyššího soudu sice zakázán nebude, ve více jak dvaceti státech unie se však nelegálním velice brzy stane. Boj se následně přesune do těch států, v nichž mají zpravidla propotratoví Demokraté většinu. Ameriku čeká horké léto a již teď je jisté, že otázka života a smrti bude úhelným tématem listopadových voleb. Pokud v nich Bidenova dekadentní Amerika opět prohraje, bude důvod k ještě větší oslavě, než dnes. A k posílení naděje, že síly zla – ať už mají podobu kyrety, experimentální vakcíny či transgenderové indoktrinace dětí – nesedí v sedlech tak jistě a pevně, jak se nám až donedávna zdálo.
Hanka Kraská
Kardinál Duka: „Stojíme zoči-voči kultúrnej revolúcii. Vedú ju dedičia Mao Ce-tunga!“ - Christianitas
V súčasnosti zažívame veľkú migráciu – a to nielen migráciu ľudí, ktorí chcú vstúpiť do Únie, ale aj migráciu nových ideológií, ktoré šíria všetky inštitúcie,“ povedal kardinál Dominik Duka v rozhovore pre nemecké katolícke noviny Die Tagespost.
Stojíme zoči-voči kultúrnej revolúcii. Protagoni…More
Kardinál Duka: „Stojíme zoči-voči kultúrnej revolúcii. Vedú ju dedičia Mao Ce-tunga!“ - Christianitas

V súčasnosti zažívame veľkú migráciu – a to nielen migráciu ľudí, ktorí chcú vstúpiť do Únie, ale aj migráciu nových ideológií, ktoré šíria všetky inštitúcie,“ povedal kardinál Dominik Duka v rozhovore pre nemecké katolícke noviny Die Tagespost.
Stojíme zoči-voči kultúrnej revolúcii. Protagonistami tejto revolúcie sú duchovné deti Mao Ce-tunga. Ide v nej o úplné zničenie našej ľudskej identity. Ak sa ľudia už nebudú deliť na mužov a ženy, čo za tým bude nasledovať? To je otázka. (…) Veľkým problémom pre Cirkev je, že väčšina katolíkov je presvedčená, že takýto vývoj prinesie pozitívnu zmenu. (…) Mladí muži a ženy v kláštoroch a seminároch nie sú pripravení na tieto nové ideológie. Musíme znovu bojovať za kresťanskú civilizáciu, ako to bolo v 16. storočí v čase Tridentského koncilu,“ povedal kardinál.
Podľa kardinála Duku sa Svätá stolica dnes príliš zaoberá technikou a ekológiou, pričom Cirkev nemá v týchto otázkach žiadne kompetencie. Cirkev sa môže vyjadrovať iba z teologickej a mravnej stránky. Podľa jeho názoru treba viac misionárskeho ducha.
Na otázku o prebiehajúcej synode o synodalite odpovedal veľmi skepticky. Ako zdôraznil, v rokoch 1997 až 2005 sa v Českej republike konala veľká národná synoda, ktorá sa pripravovala dlhé roky. Napriek dlhému trvaniu nepriniesla očakávané výsledky.
Keď sa dnes hovorí, že v Cirkvi potrebujeme viac demokracie, odpovedám: Nie!
Ako zdôraznil, Cirkev nemenia hromady dokumentov, ale ľudia. Tak to bolo vždy v dejinách, aj na Tridentskom koncile. Cirkev nezmenili dokumenty koncilu, ale ľudia.
Purpurát sa pri téme synodálneho procesu v Českej republike priamo dotkol aj otázky celibátu.
Pokiaľ ide o diskusiu o kňazskom celibáte, dal som otáznik. Niet náboženstva bez celibátu. Keď sa teraz hovorí, že nie sú povolania, treba povedať, že povolaní je nedostatok vo všetkých kresťanských cirkvách, a v mnohých v ešte väčšej miere ako v rímskokatolíckej cirkvi. (…) Som presvedčený, že ani zrušenie celibátu, ani kňazské svätenie žien nie je cesta, ktorá by tento problém vyriešila,“ povedal kardinál Dominik Duka.
Podľa die-tagespost.de
Stylita
Z denní liturgie
14. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu, zavedu na poušť, a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. V ten den - praví Hospodin - budeš ke mně volat: `Můj muži!' už ke mně nezvoláš: `Můj Bále!' Zasnoubím se s tebou navěky, …More
Z denní liturgie
14. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Přemluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu, zavedu na poušť, a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. V ten den - praví Hospodin - budeš ke mně volat: `Můj muži!' už ke mně nezvoláš: `Můj Bále!' Zasnoubím se s tebou navěky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, a tak poznáš Hospodina.“
Oz 2,16b.17b-18.21-22

Žalm:
Milosrdný a milostivý je Hospodin.

Každý den tě budu velebit, můj Bože,
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
jeho velikost je nevystižná.

Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy
a oznamuje tvoji moc.
Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti,
rozmlouvají o tvých divech.

Vypravují o moci tvých hrozivých skutků,
hovoří o tvé nesmírnosti.
Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti,
jásají nad tvou spravedlností.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.
Zl 145

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.
2 Tim 1,10b

Evangelium:
Mt 9,18-26
Martina Bohumila Lutherová
Každý den tě budu velebit, můj Bože,
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
jeho velikost je nevystižná.
Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.
More
Každý den tě budu velebit, můj Bože,
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,

jeho velikost je nevystižná.

Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.