Clicks77

Pokażę ci świat po częściowej zagładzie.

jacek2pp
Dnia 18.07.1991 r. Córko Moja. Pokażę ci świat po częściowej zagładzie. Wielu ludzi zginie. Krew niewinna zmyje grzechy innych. Nastanie okres krótkiego spokoju Bożego, a potem znów zacznie panować …More
Dnia 18.07.1991 r. Córko Moja. Pokażę ci świat po częściowej zagładzie.
Wielu ludzi zginie. Krew niewinna zmyje grzechy innych. Nastanie okres
krótkiego spokoju Bożego, a potem znów zacznie panować jeszcze gorzej i
znów rozpocznie się kara za grzechy świata. Kiedy świat będzie oczyszczony
z wielkiego zła, wówczas przyjdę Ja, Jezus Chrystus, i okażę Swoje Święte
Oblicze. Wy, dzieci Moje, czekajcie cierpliwie na Tego, który was umiłował i
wy Go umiłowaliście - wytrwajcie i wypełnijcie wolę Bożą.
Dzieci Moje otrzymają na dni ostateczne wielką moc przeciwstawiania się złu.
Ja, Bóg wasz, wszystko mogę przez przygotowane i zrodzone z miłości
do Mnie narzędzia Moje, bo błogosławieństwo Moje spocznie na nich.
Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie wobec planów
Bożych.