Clicks593.4K
Inka
110

♥ MODLITWY DO ŚW. ANIOŁA STRÓŻA ♥

♥ MODLITWY DO ŚW. ANIOŁA STRÓŻA ♥
Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.
Otrzymałeś go od Boga w tym celu. O.Pio

Zawsze módlmy się i świadomie oddajmy się pod opiekę własnego Anioła Stróża.
Możemy prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne, jak budzenie lub tak niezwykłe, jak troska o godne przyjmowanie Komunii świętej. Nie lękajmy się także posyłać naszych aniołów do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio mawiał: Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem szczęśliwy, przyjmując go. Przebywanie w obecności aniołów jest bowiem prawdziwym szczęściem.


I. Modlitwy do Swojego Anioła Stróża
II. Modlitwy do Anioła Stróża innej osoby
III. Akty Strzeliste


♥ I. MODLITWY DO SWOJEGO ANIOŁA STRÓŻA ♥

♥
2.MODLITWA „ANIELE BOŻY”
(najbardziej znana)

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

♥ 2.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Stróżu,
który stoisz na straży mojej duszy,
chroń mnie w każdej godzinie życia
od wszelkiego złego,
a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą,
abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie,
z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał.
Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go
wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.

♥ 3.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)

♥ 4. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Miły Bogu Aniele,
który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał,
gdy upadnę - podźwignął,
nieumiejętnego - nauczał,
strapionego - pocieszał,
w niebezpieczeństwie zostającego - ratował,
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.
(św. Alfons Liguori)

♥ 5.MODLITWA WSTAWIENNICZA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, mój opiekunie, dobroć Niebieskiego Ojca powierzyła mnie tobie, oświecaj, chroń, kieruj i rządź mną. Amen.
Święty Aniele Stróżu, uwielbiaj nieprzerwanie Trójcę Przenajświętszą w mojej duszy. Bądź stróżem mojego życia łaski! Bądź również opiekunem mojego życia. Amen.
Aniele Boży! Wyproś nam twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga; dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić.Amen
(Diakonia Modlitwy "Michael")

♥ 6.MODLITWA PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu, i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie, pragnę powierzyć Ci
moją decyzję zawarcia związku małżeńskiego z ... (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać, czy mój wybór
jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach i daj mi światło
zrozumienia i poznania tego, czego Bóg oczekuje ode mnie,
i tak mnie prowadź, aby Jego wola w całym moim życiu spełniała się.
Amen

♥ 7.MODLITWA PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI
Kochany, mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu,
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu podjęcia
ważnej dla mnie decyzji (można tu przedstawić, jaka to decyzja).
Przyjdź mi z pomocą abym dokonał słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

♥ 8.MODLITWA PRZED WYBOREM DROGI ZYCIA
(dla dziewcząt i chłopców)
Aniele mój, Stróżu kochany.
Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuje za Twoją obecność w moim życiu,
dziękuje za opiekę, jaką mnie otaczasz i za wszelkie łaski, jakie otrzymuję
za Twoim pośrednictwem.
Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia.
Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę,
abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu,
który sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat.
Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Boga
i wprowadź mnie na drogę mego powołania.
Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia.
Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, dostać się do takiej szkoły czy uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył.
Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie,
a Bogu hołd uwielbienia.
Amen.

♥ MODLITWA DO ANIOLA STROZA INNEJ OSOBY, ♥

♥ MODLITWA RODZICÓW DO ANIOLA SWEGO DZIECKA,
PRZED DOKONANIEM WYBORU.

Aniele Stróżu naszej córki, syna (wymienić imię),
pozdrawiamy Cię i serdecznie dziękujemy za Twoją
niestrudzoną opiekę jaką nad nim sprawujesz.
Teraz nasze dziecko stoi przed ważnym wyborem
swojej dalszej drogi życiowej.
Prosimy Cię; pomóż naszej córce, (synowi) obrać drogę
zgodną z planami Bożymi.
Usuwaj przeszkody, pojawiające się na niej.
Oszczędź naszemu dziecku pomyłek i rozczarowań,
jakie mogłyby wywołać błędne decyzje.
Prosimy Cię o to całym sercem,
przekonani, że wysłucha Cię nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus,
który żyję i króluje na wieki wieków.
Amen.

♥ DO ANIOŁA STRÓŻA MĘŻA
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu mojego męża, błogosławię Boga obecnego w Tobie i proszę, abyś udzielał mi potrzebnych pouczeń i rad, jak powinnam postępować wobec mojego męża, ponieważ Ty go lepiej znasz ode mnie. Niech jego miłość do mnie wzrasta i nas łączy, abyśmy wspólnie dochowali sobie wierności tak jak przysięgaliśmy to sobie wobec Boga, i osiągnęli szczęście wieczne. Pomóż mu w życiu usuwać wszystko, co może zagrozić trwałości i wierności naszego małżeństwa. Uwielbiam Boga obecnego w Tobie i dziękuje za wszystkie otrzymane za Twoim pośrednictwem łaski Boże.
Amen.

♥ DO ANIOŁA STRÓŻA ŻONY
Pozdrawiam Cię i błogosławię, Aniele Stróżu mojej żony, i uwielbiam Boga obecnego w Tobie. Ty najlepiej znasz moją żonę, jej potrzeby, charakter, wszystko, co lubi i co ją drażni, i denerwuje. Proszę, pomagaj mi, abym był dla niej dobry i unikał wszelkich z nią zatargów i konfliktów. Pomagaj mi coraz lepiej ją poznawać i prawdziwie kochać, aby małżeństwo nasze było trwałe i abyśmy dochowali wierności, którą ślubowaliśmy sobie wobec Boga. Usuwaj z jej życia i postępowania wszelkie dla nas zagrożenia, o co Cię gorąco proszę.
Amen.

♥ DO ANIOŁA STRÓŻA NASZEGO PRZEŁOŻONEGO

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu N. [podać imię lub nazwisko przełożonego ]
i uwielbiam Boga obecnego w Tobie.
Proszę Cię, skłoń jego serce, aby w stosunku do każdego z pracowników był łaskawy, uczciwy i sprawiedliwy.
Niech stanie się godnym przykładem życia i postępowania dla innych.
A nade wszystko, mój Aniele Stróżu, proszę o pomoc,
abym każdego dnia pozostawał z nim w dobrych stosunkach.
Pomóż nam usuwać wszelkie konflikty i nieporozumienia między nami,
aby współpraca nasza przebiegała owocnie,
w atmosferze zgody, na większą chwałę Bożą.
Amen.

Własnymi słowami, w każdej potrzebie, też zanośmy prośby
do Aniola Stróża innych ludzi.
np.

♥ W chorobie czy przed operacja do Aniola Stroza lekarzy - o dobre rozeznanie choroby i wybor najlepszego leczenia,
Do Aniola Stroza pielegniarek, o „dobre rece” ktore beda nas dotykac w chorobie, o potraktowanie nas ze zrozumieniem i miloscia blizniego.
Do Aniola Stroza naszych czlonkow rodziny, by pomogl im znosic ze zrozumieniem i wspolczuciem nasz trudny stan.
♥ Przed załatwianiem spraw urzędowych – o zyczliwosc urzednikow i pomyslne zalatwienie sprawy.
Przed egzaminem – by nie tylko wspomogl w zdaniu egzaminu, ale by wyjednal przychylnosc egzaminatora.
♥W nieporozumienich miedzyludzkich, by bez urazy i gniewu pomogl wyjasnic trudne okolicznosci, by naklonil serce tej osoby (tych osob) do ugody, by usunal przeszkody porozumienia i pomogl doprowadzic do wybaczenia (nam czy drugiej stronie)
♥Przed podróżą – by strzegl i wspieral osobe kierujaca tym srodkiem lokomocji
(np. Do Aniola Stroza kierowcy - by interweniowal w pore,by np. kierowca pojazdu nie zasnal nad kierownica, by w pore zauwazyl niebezpieczenstwo.
Do Aniola Stroza pilotow samolotu
Do Aniola Stroza pracownikow kolei i maszynisty) i tych Aniolow ludzi z ktorymi zwiazan bedzie nasza podroz.

Nie zapomnijmy swojemu i Aniolom inych ludzi dziekowac.
np: "Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojej żony, że jest tak wspaniałą kobietą"...
"Dziękuje Ci, Aniele Stróżu mojego męża, że jest mi on oparciem".
"Dziękuje Ci, Aniele Stróżu chirurga , ze strzegles jego rak podczas mojej operacji.
"Dziękuje Ci, Aniele Stróżu kierowcy, ze szczesliwie dowiozl nas do celu podrozy
itd
Dużo dziękujmy, pamiętając o tym że im kto więcej dziękuje, tym więcej otrzymuje.

♥ III. AKTY STRZELISTE

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.
Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.
Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.
Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Bogu Najwyższego.
Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.
Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.
Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.
Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.
Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.
Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.
Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.
O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.
bogdanlomza channel shares this
458
Radek33
Miły Bogu Aniele,
który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał,
gdy upadnę - podźwigną…
More
Miły Bogu Aniele,
który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego,
od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz.
Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna,
Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie,
abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny
i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam,
lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał,
gdy upadnę - podźwignął,
nieumiejętnego - nauczał,
strapionego - pocieszał,
w niebezpieczeństwie zostającego - ratował,
aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.
Amen.
(św. Alfons Liguori)
Radek33
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
2 more comments from Radek33
Radek33
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Cieb…
More
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
Radek33
"Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.
Otrzymałeś go od Boga w tym celu." O.Pio
Zawsze módlmy się i świadomie oddajmy się pod opiekę własnego Anioła Stróża.
Możemy prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne, jak budzenie lub tak niezwykłe, jak troska o godne przyjmowanie Komunii świętej. Nie lękajmy się także posyłać naszych aniołów do …
More
"Wezwij swojego Anioła Stróża, aby cię oświecił i prowadził.
Otrzymałeś go od Boga w tym celu." O.Pio
Zawsze módlmy się i świadomie oddajmy się pod opiekę własnego Anioła Stróża.
Możemy prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, choćby było tak banalne, jak budzenie lub tak niezwykłe, jak troska o godne przyjmowanie Komunii świętej. Nie lękajmy się także posyłać naszych aniołów do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio mawiał: Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem szczęśliwy, przyjmując go. Przebywanie w obecności aniołów jest bowiem prawdziwym szczęściem.
Engel44
👍 😇
Inka
♥
ela007
Dziekuje Ci Aniele strozu za nieustanna pomoc . Kocham CIE
Radek33
Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami Święty Aniele, stróżu mój, Święty Aniele, przew…More
Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami Święty Aniele, stróżu mój, Święty Aniele, przewodniku mój, Święty Aniele, doradco mój, Święty Aniele, opiekunie mój, Święty Aniele, miłośniku mój, Święty Aniele, duchowy bracie mój, Święty Aniele, nauczycielu mój, Święty Aniele, pasterzu mój, Święty Aniele, pomocniku mój, Święty Aniele, pocieszycielu mój, Święty Aniele, patronie mój, Święty Aniele, obrońco mój, Święty Anie1e, wodzu mój, Święty Aniele, zachowawco mój, Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, Święty Aniele, oświecicielu mój. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison. V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie. R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Radek33
Bóg zapłać Inko 🤗
Engel44
♥ 3.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy…More
♥ 3.MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Anioł Stróż zanosi modlitwy człowieka do Boga i wstawia się za nim. Częste zwracanie się do Anioła Stróża, życie z nim w serdecznej bliskości, niejako podwaja jego czujność i dobroć. Im częściej modlimy się do niego, tym hojniej jesteśmy obdarowywani dobrodziejstwami.
Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.
(Modlitwa pochodzi z „Modlitewnika Czcicieli Ojca Pio)