Peter(skala)
12

Cirkev predstavila pastoračné usmernenia proti obchodu s ľuďmi

Dve nové publikácie z Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

Vo Vatikáne dnes predstavili Pastoračné usmernenia k problematike obchodovania s ľuďmi. V desiatich bodoch pomáhajú porozumieť, rozpoznať, predchádzať a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, chrániť obete a napomáhať ich komplexnej rehabilitácii.

Vo štvrtok 17. januára predstavili dokument novinárom dvaja podsekretári Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja P. Fabio Baggio CS a P. Michael Czerny SJ spolu s prefektom vatikánskych komunikácií Paolom Ruffinim.

Text z dielne Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj je výsledkom konzultácií s biskupskými konferenciami, katolíckymi organizáciami a rehoľami.

Prečo zvrátenosť obchodovania s ľuďmi pretrváva aj v 21. storočí? Ako môže zostať tak skrytou? Ako tento odporný a zločinný obchod funguje? Čo možno urobiť na tlmenie a odstránenie obchodovania s ľuďmi? Ako to možno robiť lepšie? – K týmto otázkam sa pastoračné usmernenia vyjadrujú v desiatich bodoch. Napr. body 1 a 2 sa zaoberajú otázkou príčin a dopytu, bod 4 je o identifikovaní a nahlasovaní tejto kriminality, bod 7 sa venuje spojitosti s pašovaním migrantov, bod 10 je o reintegrácii obetí.

Pre koho sú nové pastoračné smernice určené? Kanadský jezuita P. Michal Czerny vysvetľuje:

„Pastoračné usmernenia sa ponúkajú katolíckym diecézam, farnostiam a rehoľným kongregáciám, školám a univerzitám, katolíckym i iným organizáciám občianskej spoločnosti a akejkoľvek skupine s vôľou reagovať. Slúžia na plánovanie a vyhodnocovanie praktických pastoračných aktivít, ako aj advokácie a dialógu. Ponúkajú kľúčové body aj pre homílie, výchovno-vzdelávaciu oblasť a médiá.“

Spolu s Pastoračnými usmerneniami predstavili novinárom aj zbierku textov pápežského magistéria Svätého Otca Františka k problematike migrantov, utečencov a obchodovania s ľuďmi pod titulom „Svetlá na cestách nádeje“. Publikácia Vatikánskeho knižného vydavateľstva zahŕňa všetky relevantné texty po záver roka 2017.