Clicks113
Różaniec - Tajemnice Chwalebne - Guadalupe. "Odmawiajcie codziennie Różaniec!". W odpowiedzi na prośbę Matki Bożej Fatimskiej módlmy się na Różańcu, by rodzina i nasza Ojczyzna była Bogiem silna! …More
Różaniec - Tajemnice Chwalebne - Guadalupe.

"Odmawiajcie codziennie Różaniec!". W odpowiedzi na prośbę Matki Bożej Fatimskiej módlmy się na Różańcu, by rodzina i nasza Ojczyzna była Bogiem silna!
Modlitwa prowadzona przez Wspólnotę Guadalupe z Lublina.
więcej na: guadalupe.com.pl