Clicks145
nl.news

Synodeprelaten zullen een geheime catacombe-meeting houden

Ongeveer 150 van de 185 bisschoppen van de Amazone-synode zullen op 20 oktober een tweede Pact van de Catacomben ondertekenen, bericht DomTotal.com (17 oktober).

In 1965, aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, ondertekenen 42 Zuid-Amerikaanse bisschoppen zo'n pact in de Romeinse Domitilla-catacombe waarin ze beloofden "arm te leven", zelfs zonder bankrekening, het financieel beheer van hun bisdommen toe te vertrouwen aan leken en "open te staan voor iedereen, ongeacht hun religie".

Het oude pact promootte de marxistische bevrijdingstheologie, het nieuwe pact richt zich op het klimaatalarmisme.

De groep wordt geleid door kardinaal Claudio Hummes. De titel van het pact is: "Catacombeoact voor het Gemeenschappelijk Huis."

De bijeenkomst begint om 7.00 uur met een Domitilla Catacombe Eucharistieviering en de ondertekening van een tekst. Journalisten zouden geen toegang hebben.

De show werd al voor de synode voorbereid door gepensioneerde bisschop Erwin Kräutler die de doop als "symbool van het kolonialisme" beschouwt.

#newsHfkauyymfd