pawelwarz
1262
01:43
Kazanie ks.Piotra z 13.12.2017 z cyklu ,,Kontemplacja Ducha Świętego część 103More
Kazanie ks.Piotra z 13.12.2017
z cyklu ,,Kontemplacja Ducha Świętego część 103