Clicks12
fil.news

Francis: Ang Awtoridad ni Hesus ay Nagmula sa "Kabaitan"

Sinabi ni Pope Francis sa kanyang homiliya noong Setyembre 17 na ang awtoridad ni Kristo ay nagmula sa kanyang habag na ipinahayag sa kaamuan, kabaitan, at pagiging malapit sa mga tao.

Ayon sa VaticanNews.va nagbigay ng konklusyon si Francis na nagbigay ito ng awtoridad kay Hesus na "gugulin ang karamihan sa kanyang oras sa daanan", humihipo, yumayakap at nakikinig sa mga tao.

Sa katotohanan, ang awtoridad ni Hesus ay nagmula sa kanyang pagiging Dakilang Diyos mula sa Diyos. Ang mga nagbabasa ng Ebanghelyo ay alam na siya ay hindi partikular na "mabait" ngunit direkta at hindi nagkokompromiso kapag nangangaral siya ng Katotohanan. Dahil sa kadahilanang ito kaya siya ipinako sa krus.

picture: © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsXjpetyeipp