johnfrax
1564
johnfrax
Posvätný cirkevný snem rovnako vyhlasuje, že deti a mládež majú právo byť vedení k
správnemu mravnému úsudku a k osobnému osvojeniu si mravných hodnôt, ako aj k
dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha. Preto naliehavo žiada a odporúča všetkým, ktorí
vládnu národom alebo stoja na čele výchovnej činnosti, starať sa o to, aby mládež nikdy nebola
pozbavená tohto svätého práva.
Zodpovední za …More
Posvätný cirkevný snem rovnako vyhlasuje, že deti a mládež majú právo byť vedení k
správnemu mravnému úsudku a k osobnému osvojeniu si mravných hodnôt, ako aj k
dokonalejšiemu poznaniu a milovaniu Boha. Preto naliehavo žiada a odporúča všetkým, ktorí
vládnu národom alebo stoja na čele výchovnej činnosti, starať sa o to, aby mládež nikdy nebola
pozbavená tohto svätého práva.

Zodpovední za výchovu
Rozličné metódy kresťanskej výchovy
Význam školy
Povinnosti a práva rodičov
Mravná a náboženská výchova vo všetkých školách