Clicks9.6K
pimienka
3
Nebezpečná sekta alebo kresťanské spoločenstvo Milosť. Dnes do povedomia ľudí čoraz väčšmi preniká výrazne misijne orientované kresťanské spoločenstvo Milosť patriace do zväzku Kresťanských spoločens…More
Nebezpečná sekta alebo kresťanské spoločenstvo Milosť.

Dnes do povedomia ľudí čoraz väčšmi preniká výrazne misijne orientované kresťanské spoločenstvo Milosť patriace do zväzku Kresťanských spoločenstiev. Jeho ústredný zbor sídli v Banskej Bystrici, ale miestne zbory má po celom Slovensku. Pred časom som sa z médií dozvedel, že Kresťanské spoločenstvá sa usilujú zaregistrovať ako štátom uznaná cirkev, preto som sa rozhodol podeliť sa s čitateľmi Rozmeru so svojím svedectvom, v ktorom sa pokúsim opísať moje osobné a pomerne hektické skúsenosti s človekom, ktorý mi je blízky a ktorý toto spoločenstvo už niekoľko rokov navštevuje.
Tým blízkym človekom je moja teta a zároveň krstná mama, nazvime ju Jana. V mladosti bola veľmi rozhľadená. Čítala mnoho kníh o umení, precestovala veľkú časť Európy, pracovala v Taliansku, bola vášnivá turistka a športovkyňa. Ako dieťa som trávil u starých rodičov, kde teta Jana, keďže sa nevydala, bývala, veľa času. Všetci traja mali na mňa veľký vplyv. Teta ma učila kresliť, brávala ma do múzeí, prírody, neskôr mi pomáhala s učením v škole. Z celej rodiny som k nej mal najvrúcnejší vzťah. Píšem to preto, lebo neskôr pri mne vyvinula najväčšie úsilie, aby ma presvedčila vystúpiť z Rímskokatolíckej cirkvi.
Teta Jana začala navštevovať kresťanské spoločenstvo Milosť niekedy počas roka 2002. Myslím, že sa tam dostala prostredníctvom jednej priateľky. Chodievala a dodnes chodieva na zhromaždenia zboru v Žiline, občas na väčšie akcie (napr. návšteva zahraničného kazateľa) aj do Banskej Bystrice. Na začiatku sme si túto jej zmenu priveľmi nevšímali, zaregistrovali sme len, že častejšie rozpráva o Bohu, čo pre ňu bolo predtým netypické, pretože bola skôr „matriková" katolíčka. Starý otec v tom čase ležal v nemocnici v poslednom štádiu rakoviny, a tak sa prirodzene naša pozornosť sústredila predovšetkým na neho.
Lenže onedlho po jeho smrti prišlo pre nás nemilé rozčarovanie. Teta Jana zostrila rétoriku. Zrazu nadávala na kňazov, katolícku cirkev a všetko, čo s ňou súvisí. Zároveň nám začala vyčítať, že málo čítame Bibliu. Dokonca rodičov mojej mamy presviedčala, že veria zle, že sa modlia zle atď. A to až tak násilne, že im nástojčivo tvrdila, že keď sa neobrátia, skončia v pekle a budú prekliati.
Spomínam si na aféru s mojou starou mamou. Tú raz teta zastavila na ulici a takmer štvrť hodinu sa jej vyhrážala zatratením, predkladajúc jej „dôkazy" o tom, že pápež je antikrist a kult Panny Márie diabolský vynález. Nehľadiac na to, že sa rozpráva so starým človekom. Pritom, a to chcem zdôrazniť, sú rodičia mojej mamy hlboko veriaci katolíci ako napokon aj viacerí členovia rodiny z tejto strany. Teta to vedela, no napriek tomu agitovala u každého z nich - stretnúc ich na ulici, v obchode, skrátka kdekoľvek.
Najprv sme nevedeli, čo si máme o tom myslieť. Doma či pri rodinných stretnutiach sme o tom veľa diskutovali. Niektorí si mysleli, že je to nejaká nová sekta, iní, že sú to jehovisti (to si všeobecne aj dnes myslí mnoho ľudí). Ja som bol najzmierlivejší. Tetu som obhajoval, tvrdiac, že to všetko vychádza z jej povahy, že je to síce čosi nové, ale určite to nebude až také nebezpečné.
V tom čase som študoval na vysokej škole. Keď som sa na víkend vracal domov, zašiel som pozrieť starú mamu a tetu Janu, ktorá ju opatrovala. Čoskoro sa však tieto návštevy začali meniť na „náboženské agitky". Teta sa bola schopná so mnou aj dve hodiny rozprávať na rozličné náboženské témy. Na tom by nebolo nič zlé, lenže časom sa už nebola schopná rozprávať o ničom inom. Prekážalo mi i to, že všetky rozhovory sa napokon vždy obrátili proti katolíckej cirkvi, do ktorej patrím. A podobnú konverzáciu viedla s každým, kto k nim prišiel na návštevu - nehľadiac na to, či je to rodina alebo jej priatelia. Teta sa nám snažila nanútiť i rôzne vieroučné knihy (väčšinou od amerických autorov) a časopis Logos, ktorý spoločenstvo Milosť vydáva. Návštevy starej mamy som preto začal časovo voliť tak, aby som sa tete vyhol. Lenže práve starká sa stala prvým veľkým konfliktom v našej rodine.
Asi po dvoch rokoch, odkedy teta začala chodiť do zboru, sa v ňom dala prekrstiť s odôvodnením, že katolícky krst je neplatný, lebo sa poleje len hlava, pričom pri správnom krste musí vraj byť ponorený celý človek. Prišla tiež s akýmsi čudným novým učením, že za každou chorobou je diabol a prekliatia a tie si na seba privolávame aj modlením ruženca, kultom Panny Márie, úctou ku krížu a jeho prechovávaním doma. Pretože kríž je podľa nej - či skôr podľa spoločenstva Milosť, keďže teta Jana ako automat opakuje len to, čo na jeho zhromaždeniach počuje - symbolom utrpenia a utrpenie je od diabla, tak ho vraj treba vyhodiť. Divná logika.
Onedlho nato teta z bytu, kde bývala s mojou starou mamou, vyhodila všetky kríže, náboženské obrazy a zo steny rázne zvesila veľký obraz Panny Márie, ktorý mala starká zavesený nad posteľou. Stará mama bola gréckokatolíckeho vyznania a niesla to veľmi ťažko. Nedokázala sa však už tomu brániť, mala totiž 84 rokov, Alzheimerovu chorobu a …
Otaznik
Chcem si dočítať tento príspevok...ako ho môžem vidiet cely?
Andrej"
Vypracovaný znalecký posudok na činnosť Kresťanských spoločenstiev Mgr. Františkom Fojtíkom
(znalec v oblasti religionistiky, ekleziológie, siekt a nových náboženských hnutí):
www.milost.sk/…/odbornik-posudi…

Wikipédia o Kresťanskom spoločenstve Milosť:
sk.wikipedia.org/wiki/Kresťanské_spol…