Clicks25
lt.news

Dekadentiški katalikų hierarchai atiduoda duoklę vienam iš savų

Popiežiškoji gyvenimo akademija, vadovaujama antikatalikiško arkivyskupo Paglia, šventė antikatalikiško tėvo Hanso Küngo, kuris mirė balandžio 6 d., „Pasiekimus“.

Juoką kelianti akademija, Twitter.com paskelbė Küngo nuotrauką su teiginiu: „Mirė puiki praėjusio amžiaus teologijos figūra, kurios idėjos ir analizės visada turi priversti mus apmąstyti Katalikų Bažnyčią, Bažnyčias, visuomenę, kultūrą“.

Antikatalikas Limburgo vyskupas Bätzingas, pirmininkaujantis Vokietijos vyskupas, gyrė Küngo atsidavimą „išgyventam ekumenizmui“ ir tarpreliginį dialogą. Bätzingas dėkojo už ilgametį „katalikų“ teologo įsipareigojimą „perteikti Evangeliją“ teigdamas, kad Küngas palieka „turtingą teologinį palikimą“.

Iš tikrųjų Küngas buvo ne teologas, o be galo tuščias teologinis žurnalistas, kurio raštais buvo siekiama įtikti šio pasaulio turtingiesiems ir galingiesiems ir prisidėti prie Bažnyčios nuosmukio turtingose šalyse.

#newsQjmuhvltcx