mk2017
1650

Rozmyślania na Wszystkich Świętych

Rozmyślania na Wszystkich Świętych. Gdy byłem małym chłopcem lubiłem marzyć o szarej godzinie. Cóż za fantastyczne projekty, jakież dziwaczne myśli …
mk2017
Wielu wśród nich było nieznanych, wielu wzgardzonych i wyśmianych przez świat. Dzisiaj błyszczą jako gwiazdy na firmamencie Kościoła, przyświecając nam na ścieżkach żywota.
A szczęście ich i chwała wiekuista głosi nam tę wielką prawdę, iż chwała u ludzi szybko przemija i nic nie znaczy – jak ten dym, który wiatr szybko rozwiewa. Wartość prawdziwą przedstawia cnota, miłość Boga i bliźnich, …More
Wielu wśród nich było nieznanych, wielu wzgardzonych i wyśmianych przez świat. Dzisiaj błyszczą jako gwiazdy na firmamencie Kościoła, przyświecając nam na ścieżkach żywota.
A szczęście ich i chwała wiekuista głosi nam tę wielką prawdę, iż chwała u ludzi szybko przemija i nic nie znaczy – jak ten dym, który wiatr szybko rozwiewa. Wartość prawdziwą przedstawia cnota, miłość Boga i bliźnich, pokora, czystość serca, które, choć nieuznawanie przez świat, wyśmiewane przezeń i wyszydzane jako głupstwo, wiodą do Boga, ceniącego pokorę, cichość, czystość, umartwienie, zaparcie i wieńczącą je miłość.