52:18

ks. Piotr Natanek - 07.07.2020r

ChristusVincit-Tv Youtube