Clicks468
Jacek Kowalski - Triumf Krzyża. Poniżony podeptany Wobec świata się uniza Skrwawiony Kochany Majestat Krzyża Im Go bardziej świat wyklina Im potworniej Mu ubliża Tym jaśniej rozbłyska Majestat …More
Jacek Kowalski - Triumf Krzyża.

Poniżony podeptany
Wobec świata się uniza
Skrwawiony Kochany
Majestat Krzyża

Im Go bardziej świat wyklina
Im potworniej Mu ubliża
Tym jaśniej rozbłyska
Majestat Krzyża

Zbezczeszczony Zapoznany
Sam przed światem się poniża
Zelżony Kochany
Majestat Krzyża

Swe ramiona niezawisłe
Nad zbrukanym światem zniża
Odwiecznie Wieczysty
Majestat Krzyża

Cichy Pokornego Serca
Lustro prawdy światu zbliża
Jedyny Prawdziwy
Majestat Krzyża
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.