Anton Čulen
PetraB
ŽE BY BY SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. BYL SPÍŠ JEHO ČERNÝM SVĚDOMÍM - ZA JEHO SELHÁNÍ, ŽE NEVYDRŽEL A NEJSPÍŠ ZE STRACHU O SVŮJ UBOHÝ ŽIVOT JAKSI PŘEHODIL KOLEJ A S KARDINÁLEM BURKEM UŽ NEPEČE, PROTOŽE SE BÁL VYHLÁSIT NEPOSLUŠNOST ČERNÉMU PAPEŽI BERGOGLIOVI? TAK RADĚJI BY PŘIJAL SMRT BENEDIKTA? To už je fakt vrchol. Ulevilo by se vašemu svědomí, Eminence, kdyby svatý Otec …More
ŽE BY BY SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. BYL SPÍŠ JEHO ČERNÝM SVĚDOMÍM - ZA JEHO SELHÁNÍ, ŽE NEVYDRŽEL A NEJSPÍŠ ZE STRACHU O SVŮJ UBOHÝ ŽIVOT JAKSI PŘEHODIL KOLEJ A S KARDINÁLEM BURKEM UŽ NEPEČE, PROTOŽE SE BÁL VYHLÁSIT NEPOSLUŠNOST ČERNÉMU PAPEŽI BERGOGLIOVI? TAK RADĚJI BY PŘIJAL SMRT BENEDIKTA? To už je fakt vrchol. Ulevilo by se vašemu svědomí, Eminence, kdyby svatý Otec Benedikt zemřel? To osobně dost pochybuji...Svědomí nikdo z nás neuteče, nekonáme-li Boží vůli. Neděláme-li to, co dělat máme. Nehájíme-li Pravdu, když víme, co je správné a pravdivé. A o to víc kardinál.
zaba
Brandmüller patrně dává vše za vinu Benediktovi, že odstoupil. Jen tak lze pochopit jeho hořkost vůči němu. Z příspěvku se zdá, že Brandmüller vidí dnešní situaci horší než, kdyby Benedikt nebyl. Nepodezíral bych ho ovšem jednoduše jen z touhy po nastolené jednotě, která automaticky bude zračit vůli Boží, jak by se z příspěvku mohlo zdát. On sám jako historik přece zná mnoho jednot, které byly …More
Brandmüller patrně dává vše za vinu Benediktovi, že odstoupil. Jen tak lze pochopit jeho hořkost vůči němu. Z příspěvku se zdá, že Brandmüller vidí dnešní situaci horší než, kdyby Benedikt nebyl. Nepodezíral bych ho ovšem jednoduše jen z touhy po nastolené jednotě, která automaticky bude zračit vůli Boží, jak by se z příspěvku mohlo zdát. On sám jako historik přece zná mnoho jednot, které byly spíše peklem- viz. komunismus a fašismus. Spíše tento kardinál naráží na Kristovo varování ve Zjevení k jedné církevní obci, v níž převládla tato rozmělněnost a obojakost a Pán říká místnímu biskupovi, něco v tom smyslu: protože nejsi ani studený a ani teplý vyvrhnu tě ze svých úst. Vzhledem k tomu, že jako první byl schopen poukázat, že Bergliovým pontifikátem dochází k zjevné demontáži tradice (nerespektování dogmat), myslí si tedy, že bude lépe, když Bergoglio nebržděn Benediktem raději provede jasné schizma vůči tradici zvrchu, aby mohlo dojít k jasnému ukázání a vymezení nádoru v mystickém těle Kristově a aby tak to dosud zdravé bylo už raději brzy odděleno od toho nezdravého. Přiznávám, že na rozdíl od Petry se snažím tento jeho krok vidět spíše pozitivně. Též jako on si myslím, že Bergoglio je nakonec Benediktem výrazně bržděn v tom, aby naplno ukázal svoji nekřesťanskou víru. Jen si nemyslím, že smrtí Benedikta by bylo fakticky líp. Mohlo by se stát, že velká část dosavadních věřících jdoucích slepě za Bergogliem nikoli Kristem skončí fakticky v pekle. Dle Irských poselství má nebeský Otec lepší plán, totiž po velkém Varování použít ještě tohoto pravého papeže na to, aby před svou smrtí jasně jednak podpořil událost Varování a jednak podpořil ty, kteří z jejího vlivu začnou hledat své opravdové následování Krista, jakožto jediného právoplatného vůdce do nebe a záštitu proti ďáblově zlobě překazit lidem cestu do náručí Stvořitelova. Vždyť ďábel určitě na konci své vlády udělá vše pro to, aby strhl za sebou co nejvíce lidí. Skrze událost Varování se ale vytvoří nový nezlomný základ Kristova lidu, který už nic nezastaví na cestě k vládě Boží na této zemi. Janovo Zjevení pak v tomto modelu nabývá nový význam- Je předpovědí poslední smlouvy, v níž poslušnost i víra tohoto nového Kristova lidu vzešlého z Varování napříč všemi národy včetně židů bude vyzkoušena křížem jako víra jejich Mistra, aby pak záhy mohl nebeský Otec dát (i též stvořit) těmto svým věrným obnovenou zemi (tisícileté království). Dle mého, toto bude právě ona éra míru a pokoje přislíbená ve Fatimě. Možná Benedikt v nějakém výpadku Bergoglia (třeba po Varování) stačí zasvětit i Rusko Panně Marii, aby ona pak mohla rozšlápnout hadovu hlavu a mohl přijít ten vytoužený Boží skutečný mír, který nějaký čas (tisíc let) vydrží.
Libor Halik
Římský stigmatik Ruffini prorokoval v přítomnosti P. Grunera a P. Kramera, že Benedikt XVI. NEzasvětí Rusko Panně Marii Neposkvrněné. Pro @zaba