Clicks8.9K
RKL25
1
Pola torsyjne 5G mogą być wykorzystane do sterowania ludźmi - Jerzy Zięba. www.youtube.com/watchMore
Pola torsyjne 5G mogą być wykorzystane do sterowania ludźmi - Jerzy Zięba.

www.youtube.com/watch
osdamen
Całość wystąpienia na kanale aTVBe Jerzy Zięba "Szkodliwe czynniki chorobotwórcze i przeciwdziałanie im" PEŁNIA ZDROWIA 2019 www.youtube.com/watch