Clicks1.2K
Coburg

Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 18. marca 2021: Vráťte sa k láske Ježiša

„Drahé deti!

Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde Evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s láskou. Aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť bola vnútorná a nielen vonkajšia. Len takým spôsobom budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou a radostní. A moje materinské srdce sa bude radovať s vami. Ďakujem vám.“


(Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej - Soldovej, Madžugorie, 18. marca 2021)

svetlomariino.sk/…nie-panny-marie-18-marca-2021/