Weronika..S
Przed SWII ten, który dopuściłby inną ewentualność niż zbawienie poprzez posługę Kościoła, byłby odstępcą. Stąd wniosek, że nauczanie przedsoborowych papieży zdecydowanie różni się od nauczania papieży posoborowych w kwestii najważniejszej, czyli zbawienia człowieka.
borgan
O. Szustak wbrew nauczaniu Kościoła mówi, że wszyscy innowiercy są w Kościele, dlatego wszyscy ludzie będą zbawieni (od 4 minuty www.youtube.com/watch).