pl.news
41.9K

Krótkowzroczny patron antykoncepcji

Jan Paweł I (+1978) we wrześniu zostanie "beatyfikowany" przez Franciszka. Jan Paweł II już mianował go "sługą Bożym". W wywiadzie nagranym w kościele parafialnym w 1968 roku Albino Luciani, wtedy …More
Jan Paweł I (+1978) we wrześniu zostanie "beatyfikowany" przez Franciszka. Jan Paweł II już mianował go "sługą Bożym".
W wywiadzie nagranym w kościele parafialnym w 1968 roku Albino Luciani, wtedy pełniący rolę Biskupa Vittorio Veneto, wyraził nadzieję, że Paweł VI "dopuści" możliwość korzystania z pigułki antykoncepcyjnej.
Portal FaroDiRoma.it (4 czerwca) określa to niemoralne i krótkowzroczne życzenie jako "wielką, moralną i doktrynalną otwartość", która czyni z Lucianiego prekursora Franciszka.
Po wydaniu encykliki Humanae vitae autorstwa Pawła VI w 1968 roku, Luciani po prostu tańczył, jak mu zagrali - to przykład tego, jak prawda staje się ofiarą rozkazów i kontrrozkazów.
Od wprowadzenia antykoncepcji współczynnik płodności we Włoszech spadł z 2,5 (1968) do obecnego poziomu 1,3. Z kolei współczynnik dzietności utrzymuje się na poziomie 2,1 dziecka. W rezultacie młodzi ludzie niemalże całkowicie zniknęli z ławek włoskich kościołów.
#newsSnoxromucb
tekla
Jakiś cud by się przydał.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Grzech zaniechania to niewypełnienie obowiązku, takiego jak np. udział w niedzielnej Mszy.
Chociaż istnieją różne grzechy zaniechania, to jednym z najboleśniejszych jest ten popełniany przez dzierżące władzę osoby, które

nie nauczają,
nie upominają
i nie instruują powierzonych ich pieczy podwładnych.
Rodzice, którzy nie karcą swoich dzieci i pozwalają im na rozwijanie grzesznych nawyków …
More
.

Grzech zaniechania to niewypełnienie obowiązku, takiego jak np. udział w niedzielnej Mszy.

Chociaż istnieją różne grzechy zaniechania, to jednym z najboleśniejszych jest ten popełniany przez dzierżące władzę osoby, które


nie nauczają,

nie upominają

i nie instruują powierzonych ich pieczy podwładnych.

Rodzice, którzy nie karcą swoich dzieci i pozwalają im na rozwijanie grzesznych nawyków zostaną za to zaniedbanie pociągnięci do odpowiedzialności przed Bogiem.

Nauczyciele, którzy nie uczą prawdy również odpowiedzą przed Bogiem. Ale niewątpliwie, najpoważniejszym jest zaniedbanie jakiego dopuszczają się pasterze, którzy odpowiednio nie pouczają i nie upominają dusz powierzonych ich opiece.

.

Bóg wypowiedział się o tym ciężkim grzechu w słowach, które powinny wzbudzić strach w sercach wszystkich dzierżących władzę:

"Jeśli ja powiem bezbożnemu: «Śmiercią umrzesz», a ty nie oznajmisz mu, ani mu nie powiesz, aby się odwrócił od drogi swej bezbożnej i żył, ów bezbożny w bezbożności swojej umrze, lecz krwi jego z ręki twojej domagać się będę" (Ezechiel 3, 18).

Te słowa powinny skłonić przedstawicieli współczesnej modernistycznej hierarchii – którzy boją się by nikogo nie urazić – do zastanowienia się nad spoczywającymi na nich poważnymi obowiązkami, zanim zostaną wezwani do zdania rachunku ze swego urzędu przed najwyższym Sędzią.

.

Przykre to, ale uwagi Bergoglio o mnożeniu się "jak króliki" były obraźliwe dla katolickich rodziców wielodzietnych rodzin, którzy z miłością przyjmują dzieci, jakie im Bóg powierza i usiłują wychować je do świętości. Sugerują one także, że rodzice mogą korzystać z wszelkich dostępnych środków służących do ograniczenia liczby dzieci, a ponadto w żadnej mierze nie można ich uznać za jasny sposób przekazywania moralnej nauki Kościoła.


Ks. Benedict Hughes CMRI

Artykuł z czasopisma "The Reign of Mary", nr 157, Winter 2015 ( www.cmri.org ) (1)

Tłumaczył z języka angielskiego Mirosław Salawa


–––––––––––––––

Przypisy:
(1) Por. 1) Ks. Benedict Hughes, a) Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła. b) Franciszek okazuje względy dla ruchu charyzmatycznego. c) Farsa Vaticanum II. Rzetelna ocena soboru po pięćdziesięciu latach. d) Neopapież – fałszywy papież.

2) Bp Mark A. Pivarunas CMRI, a) Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio). b) "Synod o rodzinie" (2014) otwiera ludziom oczy na odstępstwo modernistycznej hierarchii. c) Sedewakantyzm. d) Odpowiedzi na zarzuty wobec stanowiska sedewakantystycznego.

3) Mario Derksen, Habemus Bergoglio. Antypapież Franciszek i soborowy kościół.

4) Ks. Héctor L. Romero, Modernista Jorge Bergoglio zbezcześcił imię św. Franciszka z Asyżu.

5) Bp Donald J. Sanborn, a) Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła. b) Amoralny synod modernistycznych biskupów (2014) – produkt doktrynalnego liberalizmu Vaticanum II. c) Sedewakantyzm: w obronie autorytetu Kościoła katolickiego i papiestwa.

6) Ks. Anthony Cekada, Bergoglio nie ma nic do stracenia... zatem sedewakantystyczna argumentacja musi się zmienić.

7) Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki, O liberalizmie, czyli fałszywej wolności.

8) O. Artur Vermeersch SI, Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki "Casti connubii".

9) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Grzechy przeciwko wierze. b) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. c) Rozwody. d) Małżeństwa mieszane. e) Istotny cel małżeństwa.

10) Praca zbiorowa Profesorów Uniwersytetu Lubelskiego, Małżeństwo w świetle nauki katolickiej.

11) Ks. Franciszek Spirago, Nauka o Sakramencie Małżeństwa.

12) O. Maria Augustinus Bellouard OP, Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi. a) Nie zabijaj! b) Cierpienie i grzech.

13) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

14) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści.