Isten Szolgája, Márton Áron hitvalló püspök 1949. csíksomlyói búcsús megnyilatkozásai és azok …

Isten Szolgája, Márton Áron hitvalló püspök és hasonló magatartású egyháziak 1949. június 4.-ei csíksomlyói búcsús megnyilatkozásai, illetve politikai funkcionáriusok jelentései az eseményekről …
Annaszu
Ma hány ilyen püspökünk van... 🥺 🥺
Bazsó-Dombi Attila
Hát éppen azért tanulságos mert sajnos egy sincsen, csak hatásvadászatként hivatkoznak Rá, akárcsak Mindszenty Hercegprímásra!