Clicks684

Úcta k Najsvätejšej Sviatosti.

Úcta k Najsvätejšej Sviatosti.

Všetci vieme, že ak nám hrozí, že stratíme niekoho veľmi blízkeho, tak mu prirodzene prejavujeme viac úcty a lásky, kým ho ešte máme pri sebe.
Teraz však nám hrozí, že stratíme niečo oveľa cennejšie a to Najsvätejšiu Sviatosť – v ktorej je reálne Telo, Krv, Duša i Božstvo Nášho Pána Ježiša Krista. Prorok Daniel nám predpovedal odstránenie Ustavičnej Obety na čas časy a pol času, ktoré sa týka nás a našej doby. Preto chcem vyzvať všetkých katolíkov, aby zvýšili úctu k Eucharistii, ako k Niekomu, koho čoskoro stratíme. Prosím všetkých, ktorí môžu prijímať na kolenách, aby to robili. Jediný úctivý spôsob prijímania Eucharistie, je na kolenách, na jazyk a z ruky kňaza – nie mimoriadneho rozdávateľa! Odmietajte prijímanie od tzv. mimoriadnych rozdávateľov, čiže od laikov. Iba vysvätený kňaz (presbyter), sa môže dotýkať Najsvätejšej Sviatosti a aj to len dvoma prstami – palcom a ukazovákom.
Týmto vyzývam aj tzv. mimoriadnych rozdávateľov, aby sa zriekli tejto výsady a prenechali ju iba vysväteným kňazom. Vám nebola daná táto výsada. Bol to ľudský zákon, nie Boží, ktorý Vám to povolil. A keby sa toho nechcete vzdať, tak to robte len v skutočne mimoriadnych situáciách, čiže napríklad, keď kňaz úplne skolabuje pri sv. omši.

V tejto súvislosti možno spomenúť svedectvo rakúskej mystičky Márie Sima, ktorá mala dve osobné skúsenosti s pohrebmi, kde pochovávali osoby, ktoré rozdávali prijímanie. Obidvom osobám (ženám), po smrti pred pochovaním náhle očerneli ruky.

Takisto prijímanie Najsvätejšej Sviatosti do ruky je svätokrádež. Môžeme povedať, že prijímanie na ruku je jedným z najväčších útokov na Eucharistiu. Po zavedení tejto praxe veľmi stúpol počet zneužití konsekrovaných hostií satanistami. Ako keby túto možnosť navrhli kvôli tomu.
Niektorí ľudia namietajú, že veď aj v prvotnej Cirkvi ľudia prijímali do ruky. Áno, bolo to tak. Ale oni mali na ruke obrúsok a postupne Cirkev dospela k tomu, že to nie je dobré, lebo čiastočky (odrobinky) drobiace sa z hostie sa môžu znesvätiť. Na ruke vždy zostáva množstvo malých čiastočiek. Tradiční kňazi opakovali, že každá čiastočka je Náš Pán Ježiš Kristus a preto nesmieme stratiť ani jednu. Preto mávali kňazi počas sv. omše prsty dotýkajúce sa hostie spojené až do lavabo.

Laudetur Jesus Christus!
ľubica
ľubica
One more comment from ľubica
ľubica
V tejto súvislosti možno spomenúť svedectvo rakúskej mystičky Márie Sima, ktorá mala dve osobné skúsenosti s pohrebmi, kde pochovávali osoby, ktoré rozdávali prijímanie. Obidvom osobám (ženám), po smrti pred pochovaním náhle očerneli ruky.
...................................
modlime sa za biskupov, aby zrušili podávanie Eucharistie laikmi a laičkami 🙏