ľubica
ľubica
One more comment from ľubica
ľubica
V tejto súvislosti možno spomenúť svedectvo rakúskej mystičky Márie Sima, ktorá mala dve osobné skúsenosti s pohrebmi, kde pochovávali osoby, ktoré rozdávali prijímanie. Obidvom osobám (ženám), po smrti pred pochovaním náhle očerneli ruky.
...................................
modlime sa za biskupov, aby zrušili podávanie Eucharistie laikmi a laičkami 🙏