Peter(skala)
45

25-27.2.2019 Prednášky o Teokracii (Cirkev a štát) Košice

Vedecká konferencia o Teokracii
Koncom februára vás pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému

Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy

Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14) prednáškou pre širokú verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom

Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách

Konferencia bude ďalej pokračovať 26. a 27. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku v prednáškových blokoch v anglickom a nemeckom jazyku. Prednášať budú hostia z univerzít a inštitúcií Nemecka, Estónska, Talianska, Českej republiky a Slovenska:

Ján Dolný OSB (Kláštor Premenenia Pána Sampor)
Peter Dubovský SJ (PIB Rím)
Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava)
Peter Juhás (WWU Münster)
Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava)
Christoph Levin (LMU Mníchov)
Petr Mareček (CMTF UP Olomouc)
Reinhard Müller (WWU Münster)
Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool)
Peter Olexák (SHÚ Rím)
Jozef Tiňo (TF TU Bratislava)
Peter Žeňuch (SÚJS SAV Bratislava)

Na obidve akcie ste srdečne pozvaní! Vstup je voľný.

Bližšie informácie na rlapko@gmail.com