Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks643
Anton Čulen
17
Majú byť katolíci tolerantní voči iným náboženstvám v duchu pravidla „ži a nechaj žiť“ alebo musia všetci evanjelizovať? Glosa o liberálnom mučeníkovi „svätom Vlažnom“ z Laodicey. Majú byť katolíci …More
Majú byť katolíci tolerantní voči iným náboženstvám v duchu pravidla „ži a nechaj žiť“ alebo musia všetci evanjelizovať? Glosa o liberálnom mučeníkovi „svätom Vlažnom“ z Laodicey.

Majú byť katolíci tolerantní voči iným náboženstvám v duchu pravidla „ži a nechaj žiť“ alebo musia všetci evanjelizovať? Glosa o liberálnom mučeníkovi „svätom Vlažnom“ z Laodicey

Nemali by sme sa prostredníctvom misionárov snažiť vnucovať svoju vieru iným ľuďom. Naším pravidlom by malo byť: ži a nechaj žiť.

Správne a dobre, ale toto Ježiš neučil, hoci sa takáto tolerancia v dnešnej spoločnosti prezentuje ako najvyššie dobro. Ježiš povedal svojim apoštolom, aby sa každý dal do služieb pravdy: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20). Toto je známe ako misijné poslanie. Prikázal svojim nasledovníkom, aby prostredníctvom obrátenia a krstu premieňali ostatných na kresťanov. Všetci musíme evanjelizovať. Evanjelizáciou musíme prinášať pravdy kresťanskej viery tým, ktorí ju ešte neprijali, alebo ju prijali iba čiastočne. Touto činnosťou nikomu nič nevnucujeme. Nemôžeme ľudí donútiť, aby verili. Áno, môžeme ich donútiť, aby sa správali tak, akoby verili, ale nemôžeme ich donútiť veriť. A iba správanie sa neráta. Toto Kristus nechcel. Chcel a stále chce slobodné prijatie svojho spásneho posolstva.

Glosa o mučeníkovi „svätom Vlažnom“ z Laodicey

Katolícku misijnú činnosť treba chápať ako skutok milosrdenstva. Prostredníctvom nej sa nekresťania a iní kresťania učia pravdy o spáse. Dozvedajú sa, že Katolícku cirkev založil Kristus, ktorý je strážcom sviatostí, čo sú základné prostriedky na získanie milosti potrebnej na spásu. „Ži a nechaj žiť“ je príliž nízkym ideálom. Často sa to obmedzuje iba na otázku : „Čo som ja strážca svojho brata?“ (Gen 4, 9). V duchovnej oblasti, rovnako, ako aj v materiálnej, sme skutočne „strážcovia brata“.

Katolíci, ktorí sú v pokušení myslieť si, že by mali tolerovať každú vieru, a ktorí sa od evanjelizácie odťahujú, možno by si mali prečítať nasledujúcu „hagiografickú glosu“, napísanú spisovateľkou Dorothy Saysersovou (1893-1957). Prvý raz sa objavila v časopise Punch roku 1954. Glosa je o mučeníkovi „svätom Vlažnom“ z Laodicey:

Svätý Vlažný bol zmierovacím sudcom v meste Laodicea počas vlády cisára Klaudia (vládol v rokoch 41- 54). Bol taký tolerantný, že ponúkal azyl všetkým možným náboženským kultom bez ohľadu na to, aké boli neortodoxné či odpudivé, a na všetky námietky odpovedal: „Vo všetkom je aspoň trocha pravdy.“ Táto jeho liberálnosť mu vyslúžila prímenie Tolerantný. Nakoniec sa dostal do rúk sekty ľudožrútov (ktorým predtým za štátne peniaze dal postaviť rituálnu kuchyňu a pec) a bol so všetkými ceremóniami pripravený na varenie. Zázračným zásahom však voda vôbec nezovrela a keď ho nakoniec podávali, jeho mäso bolo také tuhé a nechutné, že hlavný ľudožrút vypľul nechutné sústo a vyhlásil: „Tolerator non tolerandus!“ (pozri Zjv 3, 16).

Z knihy: Čomu skutočne veria katolíci? (Karl Keating), Redemptoristi 2006
Pripravil: A. Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/4162
jezofiko
So sloganom ži a nechaj žiť to nemá nič spoločné
ekans
kněz který nesložil protimodernistickou přísahu kterou požadoval sv. Pius X, není chráněn před bludy
Kallistratos
Nesmysl. O Boží milosti jsi slyšel?
ekans
pro nesmysla,
A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky
Kallistratos
No vidíš, takže slyšel 🤗
ekans
já ano, ale modernisti si ho vykládají po svém
Ružena
Žeby pán Kuffa nerozlíšil blud od pravdy viery? 😲 🤨 👌
Ružena
"Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť!"
Coburg
Katolíci majú byť tolerantný k ľuďom, ale nie k ich bludom a hriechom . Ako povedal Marián Kuffa:

Boh miluje hriešnika a nenávidí hriech
apredsasatoci
Farizeja Kallistratos prehovoril. 🤮
Kallistratos
Ano, zloby a hlouposti máš vždy dost jak jsem si všiml. Hlouposti, že tady šíříš pitomosti o sektě, která připomíná cirkusový spolek srandistů s ručičkami dozadu, další pitomosti jsou věci ohledně ploché Země a třetí pitomost je, že hloupost a lež považuješ za ctnost. Zlobu vidím v tom, že účelově zneužíváš více registrací? K čemu, chceš opravdu druhé přesvědčit, že mentalita sektáře je tak …More
Ano, zloby a hlouposti máš vždy dost jak jsem si všiml. Hlouposti, že tady šíříš pitomosti o sektě, která připomíná cirkusový spolek srandistů s ručičkami dozadu, další pitomosti jsou věci ohledně ploché Země a třetí pitomost je, že hloupost a lež považuješ za ctnost. Zlobu vidím v tom, že účelově zneužíváš více registrací? K čemu, chceš opravdu druhé přesvědčit, že mentalita sektáře je tak nízká?
-------------------------------------------------
Theodorá-Máriá
před 1 hodinou

"Á zloba za orlami vždy z bahna nadává.
V bahně se ona rodí a v bahně zůstává"
Kallistratos
Přečetl jsem si co napsala níže @Theodorá-Máriá a je tam hned několik nesmyslů odporujících zdravé logice. Prostě řečeno - hlouposti.

Úplně si předem odmyslím pitomosti o tom jak Thea šířila s nejmenovanými registracemi, z nich některé patřili i jí myšlenku ploché Země. To je blbost do které ze zabředl i Libor Halík, což je žel typické trauma těch, kteří podlehnou pábení spikleneckých teorií …More
Přečetl jsem si co napsala níže @Theodorá-Máriá a je tam hned několik nesmyslů odporujících zdravé logice. Prostě řečeno - hlouposti.

Úplně si předem odmyslím pitomosti o tom jak Thea šířila s nejmenovanými registracemi, z nich některé patřili i jí myšlenku ploché Země. To je blbost do které ze zabředl i Libor Halík, což je žel typické trauma těch, kteří podlehnou pábení spikleneckých teorií a podlehnou vlastním bludům. Ale k věci.

1/ Církev neztrácela nikdy svou Boží Moc. Nikdy. Církev o které hovoří Kristus nemůže toto ztratit.
2/ Nevěstka antikrista - inu, někdo hledá Krista a někdo ďábla. Máme se zaměřit na DOBRO a nebo ZLO? Co máme hledat? Ve 4. kapitole Jakuba čtu:

Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Docela inspirující a dobrý návod nejen pro Theu.

3/ Bývala řkc? Tento výraz neznám.

4/ Pravoslavná církev? O čem to henta stále píše? Vždyť nemá představu ani o autokefální struktuře, natož o problémech, které někdy potkávají různá uskupení tohoto charakteru. Východní proudy katolické církev mají svůj význam a jsou rozhodně významným přínosem pro duchovní bohatství Kristovy Církve, ale takové účelové řeči o jakési Duchovní velmoci? :)

5/ A odkazy na pravověrné spolky? To je už legrační sektářství nemající s tou či onou větví církve nic společného. Zbytečné opakovat podivnou kalvárii snaživého a neposlušného egocentristy. Osobně se domnívám, že henta tedy Thea ho ani pořádně nezná.
apredsasatoci
Oddeľte sa od nich!
Kallistratos
Tak se odděl a dej pokoj :)
Peter(skala)
Tolerator non tolerandus!“ (pozri Zjv 3, 16).
Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst.