Ervin Romano
1239
Ervin Romano shares this
109
Naša nová Viánočná pieseň.
Pokojne Vianočné sviatky, Božie Požehnanie a zdravie prajeme.