Ervin Romano
1180
Ervin Romano shares this
89
Naša nová Viánočná pieseň.
Pokojne Vianočné sviatky, Božie Požehnanie a zdravie prajeme.