08:42
Evanjelizacia
22.8K
† Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo. www.evanjelizacia.eu | Mt 10, 24-33 Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha …More
† Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo.

www.evanjelizacia.eu | Mt 10, 24-33 Ježiš povedal svojim apoštolom: Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach."
Evanjelizacia
Vďaka milý Peťo - Peter(skala),
aj Vy nás takto povzbudzujete k vytrvalosti, nech Vám Pán Boh pomáha... 😉
Peter(skala)
Veľmi ma oslovil nápis: "Nebojte sa!"
Už pri pohľade na bl.Jána Pavla II. som si spomenul na jeho výrok, ktorý mi dáva odvahu plniť Božiu vôľu.
Zaujímavé bolo pre mńa, že ako som začal počúvať meditáciu, myslel som pri slovách: "nebojte sa!" na slová Pána Ježiša, ked ich tiež vyslovil pri zmrtvychvstaní a potom som tie isté slová počul v meditácii.
Myslím, že Ježiš nás takto spája v Duchu …More
Veľmi ma oslovil nápis: "Nebojte sa!"
Už pri pohľade na bl.Jána Pavla II. som si spomenul na jeho výrok, ktorý mi dáva odvahu plniť Božiu vôľu.

Zaujímavé bolo pre mńa, že ako som začal počúvať meditáciu, myslel som pri slovách: "nebojte sa!" na slová Pána Ježiša, ked ich tiež vyslovil pri zmrtvychvstaní a potom som tie isté slová počul v meditácii.

Myslím, že Ježiš nás takto spája v Duchu Svätom a tiež bolo výstižné svedectvo Jack(a) ako odvážne svedčil pred spolužiakmi.

Ináč, s tým Nietsche - ste vystihli!
Prajem všetko dobré - najmä Božie požehnanie
😇