Evanjelizacia
22.8K
Evanjelizacia
Vďaka milý Peťo - Peter(skala),
aj Vy nás takto povzbudzujete k vytrvalosti, nech Vám Pán Boh pomáha... 😉
Peter(skala)
Veľmi ma oslovil nápis: "Nebojte sa!"
Už pri pohľade na bl.Jána Pavla II. som si spomenul na jeho výrok, ktorý mi dáva odvahu plniť Božiu vôľu.
Zaujímavé bolo pre mńa, že ako som začal počúvať meditáciu, myslel som pri slovách: "nebojte sa!" na slová Pána Ježiša, ked ich tiež vyslovil pri zmrtvychvstaní a potom som tie isté slová počul v meditácii.
Myslím, že Ježiš nás takto spája v Duchu …More
Veľmi ma oslovil nápis: "Nebojte sa!"
Už pri pohľade na bl.Jána Pavla II. som si spomenul na jeho výrok, ktorý mi dáva odvahu plniť Božiu vôľu.

Zaujímavé bolo pre mńa, že ako som začal počúvať meditáciu, myslel som pri slovách: "nebojte sa!" na slová Pána Ježiša, ked ich tiež vyslovil pri zmrtvychvstaní a potom som tie isté slová počul v meditácii.

Myslím, že Ježiš nás takto spája v Duchu Svätom a tiež bolo výstižné svedectvo Jack(a) ako odvážne svedčil pred spolužiakmi.

Ináč, s tým Nietsche - ste vystihli!
Prajem všetko dobré - najmä Božie požehnanie
😇