Clicks982
csk.news
3

Žiadny zbabelý kňaz: Otec Schumacher obhajuje sochu svätého (video)

Otec Stephen Schumacher z arcidiecézy St Louis, USA, bránil dňa 27. júna sochu kráľa Ľudovíta IX. (+1270) pred vandalizáciou a poškodením.

Podľa Joela Curriera (St. Louis Post-Dispatch) na Twitteri dav znehnodnotil sochu svätca, ktorá sa nachádza mimo umeleckého múzea v St Louis. Katolíci sa zišli, aby sa modlili a chránili umelecké dielo pred ďalším poškodením. Divoši reagovali len niekoľkými nadávkami.

Asi tucet policajtov oddelilo dav od Katolíkov, ale zrazu polícia napriek pretrvávajúcemu napätiu opustila oblasť.

Otec Schumacher sa snažil s barbarmi vyjednávať ponukou historického vysvetlenia o sv. Ľudovítovi, barbarmi ho však umlčali krikom.

Jeden zločinec sa dokonca vyhrážal katedrále St Louis: „Nakoniec ju tiež dostaneme“ (video).

#newsPifvkwibgu

Joske
Ježíšovy požadavky nelze obejít. Jen si vzpomeňte na manžele Ananiáše a Safíru. Chtěli obelhat Boha.
1Nějaký muž, jménem Ananiáš, prodal se svou ženou Safirou pozemek 2a s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. 3Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku za to pole? 4Dokud …More
Ježíšovy požadavky nelze obejít. Jen si vzpomeňte na manžele Ananiáše a Safíru. Chtěli obelhat Boha.
1Nějaký muž, jménem Ananiáš, prodal se svou ženou Safirou pozemek 2a s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. 3Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku za to pole? 4Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když jsi je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ 5Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel; a na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. 6Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. 7Uplynuly asi tři hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. 8Petr k ní promluvil: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“ Ona řekla: „Ano, za tolik.“ 9Petr jí řekl: „Proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova Ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi; vynesou i tebe.“ 10A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Sk 5:1-11
Joske
17Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18I postavil se na písku u moře. Zj 12:17-18
Ježíš má na své učedníky jasně formulované požadavky. Jedním z nich je příkaz, aby každý uchazeč prodal veškerý svůj majetek a peníze rozdal chudým. Bez tohoto skutku víry se nikdo nemůže stát …More
17Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18I postavil se na písku u moře. Zj 12:17-18
Ježíš má na své učedníky jasně formulované požadavky. Jedním z nich je příkaz, aby každý uchazeč prodal veškerý svůj majetek a peníze rozdal chudým. Bez tohoto skutku víry se nikdo nemůže stát učedníkem. Člověk, který nemá nic, není poután ke světu věcmi tohoto světa, uvažuje jinak, než světský člověk. Učedník je Kristem osvobozený, světský člověk. lpící na věcech tohoto světa je vězněm v Satanově matrici. Drak na učedníky Ježíše Krista nemůže jinak, než přes věci tohoto světa. I lidské pořekadlo praví: "Kde nic není, ani čert nebere".
Kdo má uši k slyšení?
Sv.Prokop
Pilát jim řekl: „A čeho se vlastně dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“ (Mk 15,14)